Zpět

Historie


15. dubna 2020 19:22

Věčná láska - věčnost ve své nejpomíjivější podobě.

—  Hans Krailsheimer