„Je vlastně dosud černá tma, jak říká mé dítě, jako by mohla být i bílá.“

Antonín Bartušek foto
Antonín Bartušek12
český básník, museologista, překladatel a historik umění 1921 - 1974
Reklama

Podobné citáty

Thurgood Marshall foto

„Dítě narozené černé matce ve státě, jako je Mississippi - narozené té nejhloupější, nejchudší, … má přesně stejná práva jako bílé dítě narozené nejbohatší osobě ve Spojených státech. Není to pravda, ale já napadnu každého, kdo řekne, že to není cíl, za který stojí pracovat.“

—  Thurgood Marshall přísedící soudce Nejvyššího soudu Spojených států 1908 - 1993
(en) A child born to a black mother in a state like Mississippi — born to the dumbest, poorest, … has exactly the same rights as a white baby born to the wealthiest person in the United States. It's not true, but I challenge anyone to say it is not a goal worth working for. Source: [Bruun, Erik A., Getzen, Robin, 2001, Home of the brave: America's tradition of freedom, liberty & tolerance, Barnes & Noble, 372]

Alice Walker foto
Reklama
Ludvík XIV. foto
 Ježíš Kristus foto
Francis Scott Fitzgerald foto
Terry Pratchett foto
Jiří Dienstbier foto

„…mně je od dětství vlastní sociální cítění. A to přitom jsem synem pana primáře. Vždycky jsem měl zájem na tom, abych nebyl jakési výjimečné dítě, které má výhody oproti někomu jinému. Říkal jsem, že mám sociální cítění ne proto, že jsem vybíral popelnice, ale proto, že jsem do nich házel svou svačinu, protože s celou třídou jsem se rozdělit nemohl…“

—  Jiří Dienstbier český novinář a politik 1937 - 2011
Source: [Jelínek, Lukáš, Rozhovor: Jiří Dienstbier - nechci z ČR nacionální skanzen, Neviditelný pes, Neviditelný pes, 2007-07-20, 2011-01-09, http://neviditelnypes.lidovky.cz/rozhovor-jiri-dienstbier-nechci-z-cr-nacionalni-skanzen-p2q-/p_politika.asp?c=A070718_185604_p_politika_wag]

Wolfgang Hohlbein foto
Erich von Däniken foto
Irena Sendlerová foto
Božena Němcová foto
Anthony Burgess foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“