„Pod rukama mi přijde jako vyschlý dřevo, ale v propadlejch očích má zvláštní světlo, jako kdyby spolknul slunce.“

NoViolet Bulawayo foto
NoViolet Bulawayo5
spisovatelka, pedagožka 1981

Podobné citáty

Citát „Abys osvětloval světlem jiné, musíš nosit slunce v sobě“
Romain Rolland foto
Eckhart Tolle foto
Louis Kahn foto

„Slunce nevědělo, jak je jeho světlo krásné, dokud se neodrazilo od této budovy.“

—  Louis Kahn americký architekt 1901 - 1974
[(en) The sun didn't know how beautiful its light was, until it was reflected off this building.] Source: [Watson, Anne Jeanette, Building a masterpiece: the Sydney Opera House, Powerhouse Publishing, 2006, 170, angličtin]

Mark Twain foto
Richard Sibbes foto

„Neměř Boží lásku a přízeň podle svých pocitů. Slunce svítí v nejtemnějším dni stejně jako v tom nejjasnějším. Rozdíl není ve slunci, ale v mracích, které brání manifestaci jeho světla.“

—  Richard Sibbes anglický teolog 1577 - 1635
O Bohu a Kristu, (en) Measure not God's love and favour by your own feeling. The sun shines as clearly in the darkest day as it does in the brightest. The difference is not in the sun, but in some clouds which hinder the manifestation of the light thereof. Source: The Golden Treasury of Puritan Quotations, s. 89.

Henry David Thoreau foto
Robert Edward Lee foto
Josef Sudek foto
Gilles Legardinier foto
John Steinbeck foto
Madeline Miller foto
Gabriel Laub foto

„Byl to historik, který se nořil do temných vod minulosti, aby odtud vynášel perly nádhery pod slovenské slunce. Spisovatel, který velkou část svého života zasvětil své zvláštní lásce - dějinému výzkumu amerických Slováků…“

—  Andrej Žarnov spisovatel, básník, lékař 1903 - 1982
(sk) Bol to historik, ktorý sa vnáral do temných vôd minulosti, aby odtiaľ vynášal perly nádhery pod slovenské slnce. Spisovateľ, ktorý veľkú časť svojho života posvätil svojej obzvláštnej láske - dejimmému výskumu amerických Slovákov… o Konštantínovi Čulenovi Source: [Vnuk, František, Pravde žil som, krivdu bil som..., kultura-fb.sk, 2011-03-28, http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/15-3-13.htm]

Andy Weir foto
Zdeněk Chlopčík foto

„Tančit naučím i dřevo.“

—  Zdeněk Chlopčík český inženýr, pedagog a tanečník 1957

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x