„Trestní zákoník je soubor nařízení, která zakazují chudým okrádat bohaté, zatímco občanský zákoník týmiž opatřeními dovoluje bohatým okrádat chudé.“

Emmanuel Carrère foto
Emmanuel Carrère2
francouzský autor a režisér 1957
Reklama

Podobné citáty

Vladimir Semjonovič Vysockij foto
Jan Čulík foto
Reklama
 Ježíš Kristus foto
Paul Cézanne foto
Armand-Jean du Plessis de Richelieu foto
Tristan Tzara foto

„Lidé jsou chudí, neboť jeden druhého okrádá.“

— Tristan Tzara rumunský a francouzský avantgardní básník, esejista a performer 1896 - 1963

Thalés Milétský foto

„Nebuď líný, ani když jsi bohatý.“

— Thalés Milétský řecký filozof -623 - -546 př. n. l.

Reklama
Erich Fromm foto

„Kdo je schopen rozdávat sám sebe, je bohatý.“

— Erich Fromm německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 - 1980

Winston Churchill foto

„Neuděláme chudé bohatšími tím že uděláme bohaté chudšími.“

— Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

František Vymazal foto

„Chudý je, kdo chce být bohatý.“

— František Vymazal český lingvista a překladatel 1841 - 1917

Axel Munthe foto
Reklama
Franz Kafka foto

„Luxus bohatých je zaplacen bídou chudých.“

— Franz Kafka český spisovatel židovského původu 1883 - 1924

František Vymazal foto
Jesper Langballe foto

„Hned na začátek bych chtěl říct něco, co nám umožní jít brzy domů. Přiznávám se, jsem vinen. Těšil jsem se na příležitost objasnit fakta svých výroků – děsivé vraždy ze cti. Mezitím jsme se dověděl, že podle současného použití tohoto paragrafu je obžalovaným upřeno právo na obhajobu. S tímto paragrafem v trestním zákoníku musím tedy být pokládán za předem odsouzeného. Nehodlám se na tomto cirkuse podílet a proto se přiznávám. Tím se také zajistí soulad mezi rozsudkem, který za chvíli obdržím a tímto nepatřičným paragrafem trestního zákoníku, podle něhož jsem odsouzen.“

— Jesper Langballe dánský politik 1939 - 2014
před soudem v prosinci 2010, odsouzen dle zákona "Kdo veřejně nebo s úmyslem veřejného šíření vydá prohlášení nebo jiné sdělení, kterým je nějaká skupina lidí ohrožována, urážena nebo zneuctívána kvůli své rase, barvě pleti, národnostnímu nebo etnickému původu, náboženství nebo sexuální orientaci, podléhá trestu pokuty nebo vězení do dvou let." k peněžité pokutě nebo deseti dnům vězení

Další