„Štestí, člověka nic nenaučí. Naproti tomu trápení ho zoceluje pro budoucnost. Trápení je školou duše. Z hlubokých vod trápení se člověk vynořuje na druhém břehu očistěn, silný, připravený poprat se s úskalími uměleckého života.“

—  John Maxwell Coetzee, Mládí
Reklama

Podobné citáty

Jan XXIII. foto
Reklama
Anthony de Mello foto
Maya Angelou foto
Jan Amos Komenský foto

„Pec zkušuje zlato a trápení člověka.“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

William Saroyan foto
Karel Svoboda foto
Honoré De Balzac foto
Henry Wadsworth Longfellow foto

„Každý člověk má své tajné trápení, které svět nezná a často ho nazýváme chladným když je jen smutný.“

—  Henry Wadsworth Longfellow americký básník 1807 - 1882
Every man has his secret sorrows which the world knows not; and often we call a man cold when he is only sad

William Saroyan foto
Eugéne Ionesco foto
Thomas Alva Edison foto
 Ježíš Kristus foto
Antoine de Saint-Exupéry foto