„Byl by ji šel opravdu hledat až na konec světa, jak řekl. Ale svět má mnoho konců, už proto, že je kulatý.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Alexandre Dumas starší foto
Alexandre Dumas starší42
francouzský spisovatel a dramatik 1802 - 1870

Podobné citáty

Martin Luther foto

„Kdybych věděl, že zítra bude konec světa, ještě dnes bych šel a zasadil jabloň.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Chybí zdroj

Kryštof Kolumbus foto

„Svět je kulatý.“

—  Kryštof Kolumbus cestovatel, navigátor a kolonizátor 1451 - 1506

Stanisław Jerzy Lec foto
Cyril Juroška foto
Albert Einstein foto

„Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.“

—  Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 - 1955

Džaváharlál Néhrú foto
Stanislav Vodička foto
Arthur Conan Doyle foto
Peter Gregor foto
Stanisław Jerzy Lec foto
Kinga Baranowska foto

„Musela jsem se naučit, že ne vždy stanu na vrcholu. Naučit se, že to není naprostý konec světa a největší tragédie, která mě může potkat.“

—  Kinga Baranowska polská horolezkyně 1975

Originál: (pl) Musiałam się nauczyć tego, że nie zawsze stoi się na szczycie. Nauczyć się tego, że nie jest to absolutnie koniec świata i największa tragedia jaka może mnie spotkać.
Zdroj: [Kinga Baranowska: Jestem ostrożniejsza niż na początku, polskieradio.pl, 2014-05-18, 2014-05-18, http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1125184,Kinga-Baranowska-Jestem-ostrozniejsza-niz-na-poczatku-]

Erich Fromm foto

Související témata