„Napadlo mě až příliš pozdě, že se chovám přesně tak jako všichni vystrašení lidé: když vás pravda děsí, umlčte hlas, který ji pronáší.“

Jan de Hartog foto
Jan de Hartog4
holandský autor 1914 - 2002

Podobné citáty

John Charles Ryle foto

„Peklo samo je pravda poznaná příliš pozdě.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) Hell itself is truth known too late.

Elon Musk foto
George Harrison foto
David Gergen foto
Karel Čapek foto
František Vymazal foto

„Lidé se modlí často pozdě.“

—  František Vymazal český lingvista a překladatel 1841 - 1917

Joe Hill foto

„Nemůžete bejt všichni stejně důležitý, sobě rovný a mít stejnej hlas, to je šílený!“

—  Joe Hill švédsko-americký aktivista práce, skladatel a člen Industrial Workers of the World 1879 - 1915

Klíče království

Stephen King foto
Thurgood Marshall foto

„Dítě narozené černé matce ve státě, jako je Mississippi - narozené té nejhloupější, nejchudší, … má přesně stejná práva jako bílé dítě narozené nejbohatší osobě ve Spojených státech. Není to pravda, ale já napadnu každého, kdo řekne, že to není cíl, za který stojí pracovat.“

—  Thurgood Marshall přísedící soudce Nejvyššího soudu Spojených států 1908 - 1993

Originál: (en) A child born to a black mother in a state like Mississippi — born to the dumbest, poorest, … has exactly the same rights as a white baby born to the wealthiest person in the United States. It's not true, but I challenge anyone to say it is not a goal worth working for.
Zdroj: [Bruun, Erik A., Getzen, Robin, 2001, Home of the brave: America's tradition of freedom, liberty & tolerance, Barnes & Noble, 372]

Henri Barbusse foto
Romain Rolland foto
Johannes Mario Simmel foto
Earl Nightingale foto
Hal Urban foto
Walt Whitman foto
Chris Isaak foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“