„... i v manželství platí, že pokud partnerovi vycházíte příliš daleko vstříc ve snaze zavděčit se mu, v konečném důsledku se vždy smějete, hádáte a milujete výhradně na jeho teritoriu. Někdy je třeba stát na svém a nechat ho, aby přišel on za vámi - čistě v zájmu udržení rovnováhy.“

—  Terry Hayes, Já, Poutník
Terry Hayes foto
Terry Hayes3
britský filmový producent a scénárista 1951
Reklama

Podobné citáty

Erich Fromm foto

„Oblast životních zájmů člověka je však daleko širší než oblast životních zájmů zvířat. Člověk musí přežít nejen fyzicky, ale také psychicky. Musí si udržet určitou psychickou rovnováhu, chce-li si zachovat schopnost vykonávat své činnosti správně. Pro člověka má všechno, co je nezbytné k udržení jeho psychické rovnováhy, stejně základní význam jako to, co slouží jeho fyzické rovnováze. Člověk má životní zájem na tom, aby si zachoval svůj základní orientační rámec. Na tom závisí jeho schopnost jednat a koneckonců jeho pocit identity. Když ho jiní lidé ohrožují idejemi, které zpochybňují jeho orientační rámec, zareaguje na ně jako na vážné ohrožení. Tuto reakci si může různě racionalizovat. Řekne třeba, že nové myšlenky jsou od základu "nemorální", "necivilizované", "bláznivé" nebo cokoli jiného, co ho napadne, aby vyjádřil svůj odpor - ve skutečnosti jeho nepřátelské pocity vznikají z toho, že se cítí ohrožený. Člověk nepotřebuje jen orientační rámec, ale také objekty uctívání, které jsou životně důležité pro jeho emocionální rovnováhu. Ať jde o jakékoli hodnoty, ideály, předky, otce, matku, půdu, vlast, třídu, náboženství a stovky jiných jevů, pociťuje je jako "svaté". Dokonce i zvyky se mohou stát posvátnými, protože symbolizují stávající hodnoty. Jedinec nebo skupina lidí pak reaguje na útok proti tomu, co je "svaté", se stejnou zuřivostí a agresivitou, jako by šlo o ohrožení života.“

—  Erich Fromm německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 - 1980
The Anatomy of Human Destructiveness

François de La  Rochefoucauld foto
Reklama
Terry Pratchett foto
Adam Smith foto
Kim Novák foto
Petr Robejšek foto
Chris Carter foto
Reklama
Aristide Maillol foto
Michael Jackson foto
Rainer Maria Rilke foto
Michel Quoist foto
Reklama
Friedrich Engels foto
Jack Welch foto
  Konfucius foto