„Když před vámi zazáří hvězda, je těžké odvrátit zrak.“

Alice Hoffman foto
Alice Hoffman17
spisovatelka, dětská spisovatelka 1952
Reklama

Podobné citáty

Jakub Pachol foto
Reklama
Pranab Mukherdží foto

„Suníl Gangopádhjáj byl jedním z největších bengálských intelektuálů. Je to těžká ztráta. Zhasla totiž jedna z našich nejzářivějších literárních hvězd.“

—  Pranab Mukherdží 13. President of India 1935
Source: [Zemřel bengálský spisovatel Gangopádhjáj. Ginsbergova přítele znali i Češi, art.ihned.cz, 2012-10-23, 2013-05-06, http://art.ihned.cz/c1-58083600-zemrel-bengalsky-spisovatel-gangopadhjaj-ginsbergova-pritele-znali-i-cesi]

John Charles Ryle foto

„Nechť je toto při čtení Bible v našich myslích ustáleným principem, že Kristus je sluncem ve středu celé knihy. Dokud Jej budeme mít na zřeteli, nikdy se v našem duchovním poznání příliš nespleteme. Jakmile z Krista odvrátíme svůj zrak, Bible se nám celá stane temnou a plnou obtíží. Klíčem k poznání Bible je Ježíš Kristus.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900
(en) Let it be a settled principle in our minds, in reading the Bible, that Christ is the central sun of the whole book. So long as we keep Him in view, we shall never greatly err in our search for spiritual knowledge. Once losing sight of Christ, we shall find the whole Bible dark and full of difficulty. The key of Bible knowledge is Jesus Christ. Source: Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Luke svazek 2. S. 501.

Elon Musk foto

„Socha je pro hmat, malba je pro zrak. Chtěl jsem udělat sochu pro zrak a obraz pro hmat.“

—  Richard Artschwager americký umělec 1923 - 2013
(en) Sculpture is for the touch, painting is for the eye. I wanted to make a sculpture for the eye and a painting for the touch. Source: [Johnson, Ken, Richard Artschwager, Painter and Sculptor, Dies at 89, nytimes.com, 2012-02-10, 2012-02-14, http://www.nytimes.com/2013/02/11/arts/design/richard-artschwager-painter-and-sculptor-dies-at-89.html?hpw]

Ewa Farna foto
Kjell A Nördström foto
François de La  Rochefoucauld foto
Publilius Syrus foto
Karel Poláček foto

„Humor pročisťuje zrak.“

—  Karel Poláček český humorista, novinář, romanopisec, scénárista a spisovatel 1892 - 1945

Molière foto

„Mít dobrý zrak - to znamená být neznabohem.“

—  Molière francouzský dramatik a herec 1622 - 1673

John Lennon foto
William Shakespeare foto
John Lennon foto

„Guru je rocková hvězda Indie. Rockové hvězdy jsou guruové západu.“

—  John Lennon britský hudebník 1940 - 1980
Source: [Giuliano, Geoffrey, George Harrison: Dark Horse, Votobia, Olomouc, 1993, Igor Indruch, 216, 80-85619-69-5, 129]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“