„Pěkně jsem jí poděkoval za nabídku a konstatoval, že musím odmítnout, neboť už mám v plánu sedět na zadku a spolu s pohyby země se otáčet kolem slunce.“

Dějiny lásky

Nicole Krauss foto
Nicole Krauss13
americká spisovatelka 1974

Podobné citáty

George Orwell foto
Jaroslav Putík foto
Glen Hansard foto
Lauren Oliver foto
Mike Tyson foto
Isaac Newton foto
Christopher Paolini foto

„Kolo času se otáčí a role se mění.“

—  Christopher Paolini americký autor 1983

Inheritance - Eragon

Wilhelm Marr foto

„Židovská otázka představuje osu, kolem níž se otáčí historie celého světa.“

—  Wilhelm Marr německý publicista 1819 - 1904

Zdroj: [Evans, Richard J., 2006, Nástup Třetí říše, Dobrovský, 50, 80-7306-257-7]

Robert T. Kiyosaki foto
Maya Angelou foto
Michel De Montaigne foto
Katherine Langrish foto
Cormac McCarthy foto
Bernardo Houssay foto

„Mám v úmyslu pokračovat ve své práci ve fyziologii. Obdržel jsem velké množství pozvánek pro práci v zahraničí. Nicméně mým plánem celý život je, abych pracoval tvrdě ve vědeckém výzkumu, abychom vytvořili kruh vědců s nejvyšší morální a vědeckou kvalitou v naší zemi. Nemám v úmyslu měnit tento postup.“

—  Bernardo Houssay 1887 - 1971

Originál: (en) I intend to continue my work in physiology. I have received large numbers of invitations to work in foreign countries. However, my plan my whole life has been to work hard in scientific research to create a circle of scientists of the highest moral and scientific quality in our country. I have no intention of changing this line of conduct.
Zdroj: [Bernardo Houssay (1887-1971): Endocrine physiologist and Nobel laureate, ncbi.nlm.nih.gov, 2016, 2018-06-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4728695/]

Bohuslav Martinů foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x