„Jsou lékaři, kteří pečují o srdce, lékaři, kteří pečují o zuby, lékaři, kteří pečují o játra… Ale kdo pečuje o nemocného?“

Podobné citáty

James Aloysius Hickey foto

„Sloužíme bezdomovcům ne proto, že jsou katolíci, ale proto, že my jsme katolíci. Pokud bychom se nestarali o nemocné, neučili mladé, nepečovali o bezdomovce, pak bychom nemohli nazývat sami sebe církví Kristovou.“

—  James Aloysius Hickey katolický kardinál 1920 - 2004
[(en) We serve the homeless not because they are Catholic, but because we are Catholic. If we don't care for the sick, educate the young, care for the homeless, then we cannot call ourselves the church of Christe.] Source: [Washington Cardinal James Hickey dies at 84, National Catholic Reporter, 2004-11-05, 2012-04-18]

Lenin Raghuvanshi foto
Francis Bacon foto

„Lékař léčí nemoc, ale zabíjí nemocného.“

—  Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Citát „Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.“
Menandros foto
Karl Kraus foto
Jean Maria Vianney foto
Molière foto
František Vymazal foto
Jean Paul foto
Ježíš Kristus foto
Pavel Nový foto
Alexandr Veliký foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x