„Sny jsou jako život: nikdy si nepamatuješ, kdy začnou, jen si obstojně uvědomíš, kdy končí.“

Témata
sny, život
Arnošt Lustig foto
Arnošt Lustig23
český novinář, politický spisovatel, romanopisec a spisov... 1926 - 2011
Reklama

Podobné citáty

Morris Fishbein foto
Pavel Vrba foto
Reklama
Citát „Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost.“
Victor Hugo foto
Ralph Smart foto
Viktor Fischl foto

„Cožpak není v životě nejkrásnější právě to, že můžeme snít?“

—  Viktor Fischl český básník, novinář, překladatel a romanopisec 1912 - 2006

Virginia Woolf foto
James Matthew Barrie foto
Reklama
Friedrich Schiller foto

„Život znamená snít.“

—  Friedrich Schiller německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Robert Lee Frost foto
Francis Bacon foto
Janusz Korczak foto

„Nikdy jsem si neuvědomil, že dítě je schopno si tak dobře pamatovat a trpělivě čekat“

—  Janusz Korczak polský lékař a spisovatel 1878 - 1942

Původní znění: I never realized that a child is capable of remembering so well and of waiting so patiently
Reklama
Ransom Riggs foto
Julius Zeyer foto
Jan Kanyza foto
Další