„Já věřím, že jediným skutečným projevem lidské zkaženosti je člověk bez cíle.“

—  Ayn Rand
Ayn Rand foto
Ayn Rand14
rusko-americká spisovatelkyně a filozofka 1905 - 1982
Reklama

Podobné citáty

„To, že jsme zcela zkažení, je pravda, které se nikdo skutečně nenaučil jen tak, že mu to někdo řekl.“

—  John Newton 1725 - 1807
O zlu a hříchu, (en) That we are so totally depraved, is a truth which no one ever truly learned by being only told it. Source: Ibid., s.210.

Reklama
Clifford D. Simak foto
Romain Rolland foto
Romain Rolland foto
Oscar Wilde foto
John Charles Ryle foto

„Je velmi málo bludů a falešných učení, jejichž počátky se nedají vystopovat k mylným pohledům na zkaženost lidské přirozenosti. Mylný názor o nemoci s sebou vždy přinese mylný názor na lék. Mylný názor na zkaženost lidské přirozenosti s sebou vždy ponese mylný názor na ten velký protijed a lék na onu zkaženost.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900
(en) There are very few errors and false doctrines of which the beginning may not be traced up to unsound views about the corruption of human nature. Wrong views of the disease will always bring with them wrong views of the remedy. Wrong views of the corruption of human nature will always carry with them wrong views of the grand antidote and cure of that corruption. Source: Knots Untied: Being Plain Statements on Disputed Points in Religion from the Standpoint of an Evangelical Churchman. S. 410.

Carl Gustav Jung foto
Morihiro Hosokawa foto

„Je rolí vůdce, aby předložil konkrétní cíl. Pokud cíl bude správný, věřím, že mne lidé budou podporovat.“

—  Morihiro Hosokawa 79. ministerský předseda Japonska 1938
Source: [Tomohito, Shinoda, 2000, Leading Japan: the role of the prime minister, Praeger Publishers, 25, en, 0-275-96994-0]

Francis Picabia foto
Bertolt Brecht foto
George Orwell foto
Sun Tzu foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“