„Každá forma štěstí je soukromá věc. Naše šťastnejší chvíle jsou osobní, vycházejí z nás samých, jsou nedotknutelné. Věci, které jsou nám svaté či vzácné, jsou ty, které jsme odmítli promiskuitně sdílet s jinými.“

—  Ayn Rand

Ayn Rand foto
Ayn Rand14
rusko-americká spisovatelkyně a filozofka 1905 - 1982

Podobné citáty

Baltasar Gracián foto
Guido Wolf foto

„Sex by neměl být diskutován veřejně při každé příležitosti. Je to otázka respektu k sobě navzájem, posunout velmi osobní věci, jako je sexualita, zpět více do soukromé sféry.“

—  Guido Wolf německý politik a právník 1961

Originál: (de) Sex muss nicht bei jeder Gelegenheit öffentlich diskutiert werden. Es ist eine Frage des Respekts voreinander, höchstpersönliche Dinge wie Sexualität wieder mehr ins Private zu verlagern.
Zdroj: [CDU-Politiker fordert Einschränkung des Sexualkunde-Unterricht, kath.net, 2015-07-28, 2015-08-02, http://www.kath.net/news/51479]

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
William Blake foto

„Každá živá věc je svatá.“

—  William Blake anglický romantický básník 1757 - 1827

Claudio Aquaviva foto

„Neústupně ve věci samé, vlídně ve formě a způsobu.“

—  Claudio Aquaviva hlavní představený Tovaryšstva Ježíšova 1543 - 1615

Leo Buscaglia foto
Vincent Van Gogh foto
Jan XXIII. foto
Karl Kraus foto

„Nerad se vměšuji do svých soukromých věcí.“

—  Karl Kraus český dramatik a novinář 1874 - 1936

Jack Kerouac foto
Epiktétos foto
Publius Ovidius Naso foto
Baruch Spinoza foto
Citát „V nás samých jsou uloženy hvězdy našeho štěstí.“
Heinrich Heine foto
Jim Morrison foto
Haruki Murakami foto
Marcus Tullius Cicero foto
Paulo Coelho foto
John Steinbeck foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x