„Pornografie spěchá přímou cestou vzrušení. Píše a kreslí tak, jak jí pyj narostl.“

—  Karel Sýs

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Karel Sýs foto
Karel Sýs7
český básník 1946

Podobné citáty

Maurice Paléologue foto

„Jeho pohled byl najednou pronikavý a něžný…. přímý a přesto vzdálený…. když byl vzrušený…jeho zorničky se staly magnetickými.“

—  Maurice Paléologue francouzský diplomat, spisovatel 1859 - 1944

o Rasputinovi
Originál: (en) His gaze was at once penetrating and caressing … direct and yet remote.... When he was excited … his pupils became magnetic.
Zdroj: [The World's Most Mysterious People, Dundurn Press Ltd, 1998, 978-0-8888-2202-4, 78, en]

Citát „Je potřeba jisté lenosti k plnému ocenění života. Člověk, který tuze spěchá, dojde jistě k cíli, ale jen za tu cenu, že se nepodíval na tisíceré věci, které cestou minul.“
Karel Čapek foto
Charles Spurgeon foto

„Dbejte o zrnko víry více, než o mnoho vzrušení.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) Care more for a grain of faith than a ton of excitement.
Zdroj: [Spurgeon, Charles Haddon, Lectures to my students: a selection from addresses delivered to the students of the pastors' college, Metropolitan tabernacle, I, https://books.google.cz/books?id=j-8GAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Passmore and Alabaster, London, 1875, 204, 179, angličtina]

James Oliver Curwood foto
Epikúros ze Samu foto
John Lennon foto
Terry Pratchett foto
Šalamoun foto
Valeriu Butulescu foto
Ernesto Rossi foto
Jack Welch foto

„Zapomnětlivost a nechápavost jsou jediné dvě vlastnosti, které nám mohou trvale zabezpečit život plný vzrušení a nových půvabných zážitků.“

—  Zdeněk Podskalský český režisér 1923 - 1993

Zdroj: Zdeněk Podskalský jnr. a Alex Koenigsmark (ed.), Lásky a nelásky aneb Není tam nahoře ještě někdo jinej?, Forma, Praha, 1996, 1, 222, 80-902106-8-6

„Poskytl to, co bych popsal jako intelektuální stabilitu k vzrušení, které obklopovalo novou vizi církve po druhém vatikánském koncilu. -- o Johnu Francisovi Deardenovi“

—  Francis Thomas Hurley 1927 - 2016

Originál: (en) He provided what I would describe as an intellectual stability to the excitement that was surrounding the new vision of the church after Vatican II.
Zdroj: [THE LEGACY OF CARDINAL DEARDEN, washingtonpost, 1988-08-06, 2018-06-20, https://www.washingtonpost.com/archive/local/1988/08/06/the-legacy-of-cardinal-dearden/39428d06-5113-4a5c-ae05-5494e831107a/?noredirect=on]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“