„Až moc lidí říká něco, když ve skutečnosti nemají co říct.“

—  Rick Yancey, Pátá vlna
Témata
moc, vlna
Rick Yancey foto
Rick Yancey21
americký spisovatel známý pro spekulativní beletrie a pamětí 1962
Reklama

Podobné citáty

Oscar Wilde foto
Kim Gordonová foto
Reklama
Gábor Maté foto
Alan Alda foto
Steven Erikson foto
Ivan Sviták foto
Šigeru Ban foto

„Architektura je o moci a penězích, protože obojí je neviditelné a je třeba architektury, aby se staly viditelnými. Myslím, že architekti mají znalosti, které mohou být užitečné pro mnoho dalších lidí.“

—  Šigeru Ban japonský architekt 1957
(es) La arquitectura se acerca al poder y al dinero porque ambos son invisibles y necesitan que la arquitectura los haga visibles. Pensé que los arquitectos tenemos un conocimiento que puede ser útil a mucha más gente. Source: [Zabalbeascoa, Anatxu, Shigeru Ban: “Los arquitectos podemos ser útiles a mucha gente, no solo a los ricos”, elpais.com, 2013-05-25, 2014-03-25, http://elpais.com/elpais/2013/06/24/eps/1372089024_687561.html]

Terry Pratchett foto

„Mnoho mužů si myslí, že do kněžského stavu byli povolání z vyšší moci, ale ve skutečnosti je tam povolal jejich vlastní vnitřní hlas, který říkal: „Je to lehké zaměstnání, v teple, pod střechou, nebo bys snad chtěl být oráčem jako tvůj otec?““

—  Terry Pratchett, kniha Malí bohové
Dílo, Malí bohové [(en) Many feel they are called to the priesthood, but what they really hear is an inner voice saying, 'It's indoor work with no heavy lifting, do you want to be a ploughman like your father?]

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Anne Frank foto

„Hodně přemýšlím , ale moc neříkám.“

—  Anne Frank židovská dívka, oběť holokaustu 1929 - 1945

Charles Mingus foto
Paolo Sorrentino foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“