Citáty na téma aforismus


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Aforismy se nedělají podle recepru na dělo: "Vezmi díru a odlej ji do kovu," nýbrž podle receptu na sochu: "Vezmi kus mramoru a osekej všechno zbytečné."“

Božena Viková-Kunětická foto
Božena Viková-Kunětická 2
česká poslankyně Českého zemského sněmu, československá p... 1862 – 1934
„Vidím-li muže péci lívanečky a ženu píšící filosofický aforismus, shledávám to oboje zcela přirozeným. – Až k zoufalství nepřirozeným zdá se mně však býti, chce-li si žena pochutnati na lívanečkách mužových a hledá-li on v aforismu jejím některý problém společenský nebo světový vážně rozřešený.“


Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Aforismus, i když nic neříká, aspoň nezdržuje.“

Jan Sobotka foto
Jan Sobotka 159
český spisovatel 1944
„Jaký význam mají aforismy v literatuře? Asi jako chips v naší stravě.“

Jan Sobotka foto
Jan Sobotka 159
český spisovatel 1944
„Aforismus je literární forma, která šetří nejen papír, ale i čtenáře.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy.“

Sigmund Graff foto
Sigmund Graff 6
německý spisovatel a novinář 1898 – 1979
„Aforismus se nesnaží učinit hlupáky moudrými, ale přinutit bystré k přemýšlení.“

„Chatrný názor podepři citátem, chybějící nahraď aforismem.“


Milan Růžička foto
Milan Růžička 46
český dokumentarista a režisér 1937 – 2011
„Aforismus dokazuje, že hlouposti lze psát i stručně.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Vážíme si aforismu mimo jiné proto, že obsahuje poloviční pravdu. Je to neobyčejně vysoké procento.“

Toma Bebič foto
Toma Bebič 1
chorvatský hudebník 1935 – 1990
„Aforismus je román, který napsal lenoch.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Máš-li nadání k psaní sentencí a aforismů, nerozptyluj se psaním románů, máš-li široký dech epika, neztrácej drahocenný čas skládáním epigramů.“


Karl Kraus foto
Karl Kraus 64
český dramatik a novinář 1874 – 1936
„Aforismus se nikdy nekryje s pravdou. Buď je v něm pravdy jen půl nebo jeden a půl.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Aforismus je souhlasný úsměv na rtech moudrosti.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Slabina aforismu spočívá v tom, že považuje čtenáře za dospělé.“

„Aforismy? Že by se dala takovými myšlenkovými výměšky zúrodnit kultura?“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 40 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .