Citáty na téma angličan


Jan Werich foto
Jan Werich 158
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Čeština je krásná řeč. Ona má obrovskou plejádu slov pro obyčejný věci. Třeba kulaťoučké jablíčko. To neřeknete jinou řečí. Angličan musí říct “a litte round apple“, malé kulaté jablko…. Tomu přece chybí barva i vůně.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„'Vzdělancům mého národa': Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Jestliže se chcete nad tím urážeti, mám po ruce svědky, které nebudete moci snadno odmítnouti, neboť postavím proti Vám samu skutečnost. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné jazyky? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, Nizozemce, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, nic není v dějinách, nic ani zřejmého ani tajného, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti? Kdo napsal našim lidem o stavbě světa? Kdo ukázal způsob, jak pozorovati po-hyby nebeské? Kdo naučil zpytovati prvky, vlastnosti a síly přírodních těles? Kdo otevřel divadlo okršku zemského? Kdo dal našim poznati jemnosti geometrie? Kdo okusiti příjemnosti optiky? Kdo utkal pořad dějin? Kdo popsal původ, polohu a různé zvyky národů na světě bydlících? Kdo vyložil něco o způsobu řečnickém a kdo ukázal cestu, jak říditi myšlení? Domníváte se, že jest možno trpěti Vám dále, aby každý směl žíti pro sebe sama a nepodnikati žádných prací pro rozmnožení vážnosti vlasti? Myslíte si, že našemu jazyku chybí buď ta bohatost, nebo ten lesk, aby bylo možno kterékoli věci vystihnouti řečí? Zřejmě se mýlíte. Nikde není nic tak nesnadného, co bychom nemohli srozumitelně a výstižně vyjádřit naším jazykem, jen kdyby k tomu přistoupila přičinlivost a práce! Dosud nepochopil vznešenost našeho jazyka ten, kdo jej považuje za málo bohatý neb málo půvabný. Ne na něm, na mou věru, na nás je vina, kteří nad míru zanedbáváme jeho pěstování!“


Pierre Daninos foto
Pierre Daninos 3
francouzský spisovatel a humorista 1913 – 2005
„Angličané vynalezli konverzaci u tabule, aby na to své jídlo zapomněli.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Angličané a Američané říkají: miluj mě trochu, ale dlouho.“

Vlasta Burian foto
Vlasta Burian 34
český cyklista, divadelní ředitel, dramatik, filmový reži... 1891 – 1962
„Mnoho Angličanů prý trpí zácpou, anžto polykají koncovky.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„Jsou-li Angličané s to přežít svou stravu, jsou s to přežít všechno.“

Harold Laski foto
Harold Laski 1
britský politolog a ekonom 1893 – 1950
„Při pohledu na Evropu, kterou zpustošil Hitler, velmi dobře vím, že vám jakožto Angličan židovského původu vděčím za samotný dar života.“ 1944, v dopise Winstonu Churchillovi

Hugh Mills foto
Hugh Mills 1
americký politik 1828 – 1901
„Nic tak nesjednocuje Angličany jako války a nic je tak nerozděluje jako Picasso.“


Jules Verne foto
Jules Verne 15
francouzský spisovatel 1828 – 1905
„Angličan nikdy nežertuje, jde-li a tak vážnou věc, jako je sázka.“

Alec Guinness foto
Alec Guinness 8
anglický herec 1914 – 2000
„Chcete-li ve Velké Británii přejít ulici, vezměte si s sebou psa. Žádný Angličan nikdy nepřejede psa.“

„Ženy jedním okem pláčí a druhým se smějí. Proto říkají Angličané: 'Vidět plačící ženu je právě tak dojemné, jako vidět husu chodící naboso.'.“

Ellen Key foto
Ellen Key 2
švédská spisovatelka 1849 – 1926
„S city je to v mém životě stejné jako u toho Angličana, který se dostal do finanční tísně. Ačkoliv měl stolibrovou bankovku, na tom místě kde byl, nemohl mu nikdo rozměnit.“


William Starkweather 1
americký umělec 1879 – 1969
„Američan narozený v Itálii, vzdělávaný ve Francii, vypadá jako Němec, mluví jako Angličan a maluje jako Španěl. -- o Johnu Singer Sargentovi“

Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944
„Za nějaký čas jsem dostal dopis od esperantisty prof. Bicknella, který mne velmi vřele zval do Bordighery v Italii. Rozhodl jsem se tam jeti a dne 11. listopadu 1909 jsem vyjel z Lošína do Terstu a odtud v noci parníkem do Benátek. […] V Bordigheře jsme se zase zařídili po svém. U Bicknellů jsem býval hostem a chodil jsem s profesorem na vycházky, na nichž mi ukazoval přírodopisné zvláštnosti. Prohlédli jsme si tam nádherné Wintrovy zahrady, v nichž se pěstují palmy pro různé církevní slavnosti v celé Evropě. Jinak se pěstují palmy k obřadům katolickým, jinak k židovským. Bicknell má v Bordigheře vlastní museum, kde má uloženy nálezy svých praehistorických písem vysoko pod ledovci jím objevených. Jeho vila jest ozdobena esperantskou hvězdou. Jest horlivý esperantista. V Bordigheře jest četná kolonie anglická, ale Bicknell, ač Angličan, mluvil s každým jen esperantsky. Také jeho sluha jinak nemluvil. Jeho zásluhou lze se v Bordigheře i v obchodech domluviti esperantem. Za mé přítomnosti uspořádal Bicknell ve svém museu sjezd esperantistů italských a francouzských, které si pozval z Nizzy a hostil je ve velkém sále svého musea. Zažili jsme veselé odpůldne a večer jsme se rozcházeli za zpěvu esperantské hymny: „En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voko“.“

James Agate foto
James Agate 1
britský diarista a kritik 1877 – 1947
„Angličané instinktivně obdivují jakéhokoli muže, který nemá žádný talent a skromně o tom mlčí.“

Pierre Daninos foto
Pierre Daninos 3
francouzský spisovatel a humorista 1913 – 2005
„Problém anglické ekonomiky spočívá v tom, že po každé přestávce na čaj si Angličané musejí znovu zvykat na práci.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .