Citáty na téma atmosféra


Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Živoucí lidé jsou obklopeni jakousi atmosférou, která je vlastní jenom jim, asi tak, jako postavy zachycené na holandských plátnech mistrnou rukou malířů ztratily by bez šerosvitu na své životnosti.“

 Dalajláma foto
Dalajláma 65
14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života.“


Elon Musk foto
Elon Musk 11
podnikatel a vynálezce z Jihoafrické republiky 1971
„Provádíme nejnebezpečnější experiment v historii lidstva. Zkoušíme, kolik oxidu uhličitého atmosféra zvládne, než dojde ke katastrofě.“

Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Základní masou demonstrantů byli školáci a studenti, kulturní pracovníci, k nimž se postupně připojila i část dělníků a úředníků. Používaly se všechny možné formy působení na veřejnost – stávky, stávková pohotovost, setkání v divadlech, návštěvy závodů studenty a herci, velká shromáždění s řadou krátkých projevů a doplněných vystoupením herců a zpěváků a hudebních skupin, což vytvářelo zvláštní atmosféru jednoty, uspokojovalo mentalitu mládeže a zvyšovalo emoce, přitažlivost a bojovnost i odvahu. Zvlášť aktivní úlohu hráli studenti a profesoři pražských uměleckých škol, v nichž byly pěstovány opoziční nálady, nepřátelský vztah ke KSČ a SSM, elitářství a přezíravý postoj k pracujícímu člověku. To bylo i zdrojem jejich opoziční aktivity i vlivu na ostatní studenty. Přitom šlo většinou o děti umělců, které byly při velkém počtu uchazečů přednostně přijímány."“ s. 114

Hermann Hesse foto
Hermann Hesse 42
německý spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu a... 1877 – 1962
„Stařecký věk je jedním ze stupňů našeho života a má jako všechny ostatní svou vlastní tvář, vlastní atmosféru a temperaturu, vlastní radosti a strasti.“

John C. Maxwell foto
John C. Maxwell 27
americký autor, reproduktor a pastor 1947
„Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách…. naše postoje.“

Max Ophüls foto
Max Ophüls 1
německo-francouzský režisér 1902 – 1957
„Tajemstvím dobrého manželství je, že řadovému představení je vždy znovu dodávána premiérová atmosféra.“

Dylan Fowler 1
velšský kytarista
„Wales a jeho atmosféra jsou v centru mé tvorby, kolem toho jsou ovšem všechny mé cesty. Díky nim cítím, že jsme všichni spojeni. Mám pocit, že kulturní a jazykové rozdíly mezi námi nejsou ve skutečnosti tak silné, jak se zdají být. Všichni jsme lidské bytosti. Je v tom humanita, provázanost. O tom všem bych zpíval.“


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Kdo by tváří v tvář Rembrandtovým obrazům mohl rozhodnout, je-li tu atmosféra vyvolána kvůli postavám, nebo jsou tu postavy tvořeny kvůli atmosféře.“

Álvaro Siza Vieira foto
Álvaro Siza Vieira 1
portugalský architekt 1933
„Jsem funkcionalista. Pro mě jsou jedním ze základů vývoje projektu problémy funkčnosti. Tvary, prostory, atmosféra budovy vycházejí z funkčnosti. Každý architekt musí odpovědět na tyto otázky. Architektura s velkým „A“ začíná teprve tam, kde projekt nabývá schopnosti k rozletu, když se osvobodí od svých konstant, dostane křídla a dokáže se vyvíjet i jinými směry.“

András Schiff foto
András Schiff 1
maďarsko-britský hudebník 1953
„... dílo má být zaznamenáno tak, jak v daný okamžik opravdu zní. Pokud se do něj moc zasahuje, ztratí atmosféru a celistvost.“

Luboš Dobrovský foto
Luboš Dobrovský 1
český diplomat, novinář a překladatel 1932
„Atmosféra v roce 1989 ale nebyla revoluční. Ve společnosti bylo cítit spíš tiché očekávání, že se snad něco možná stane, ale my se do toho raději nebudeme plést.“


Josef Sudek foto
Josef Sudek 23
český fotograf 1896 – 1976
„Atmosféru mám nejradši, když to není moc jasný, protože jinak to je jako vyřezaný z papíru. To nemám rád.“

Flann O'Brien foto
Flann O'Brien 2
irský spisovatel 1911 – 1966
„Lidská existence je halucinací, jež v sobě zahrnuje druhotné halucinace zvané den a noc (z nichž druhá je zdraví škodlivým stavem atmosféry, jenž vzniká následkem akumulace černého vzduchu), pročež se tedy nehodí, aby se rozumně uvažující člověk znepokojoval iluzorním přechodem halucinace nejvyšší, známé jako smrt. - DE SELBY“ Třetí strážník

Jiří Peňás 3
český novinář 1966
„Jediné použití slova poezie, které nevyvolá masový nesouhlas, je ve spojení "poezie Vánoc". Tu milují skoro všichni, i ti, kteří nikdy žádnou báseň nepřečetli. K tomuto druhu poezie ovšem nejsou potřeba básně, ty by jen rušily atmosféru. Stačí pár kapřích šupin, rozcitlivělost nitra a duševní vlahost.“

„Mars není Země. Nemá hustou atmosféru, která by ohýbala paprsky, a v ní drobné částice, které by světlo odrážely i za roh. Jakmile Slunce není vidět, zavládne tma. Phobos mi poskytuje trochu měsíčního světla, ale pracovat se v něm nedá. Deimos je maličká srágora, která se nehodí vůbec k ničemu.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .