Citáty na téma bál


Marilyn Manson foto
Marilyn Manson 22
americký rockový hudebník a herec 1969
„Svoje chyby jsem povýšil na úspěch a stal jsem se tím, čeho jsem se kdysi bál.“

Marilyn Manson foto
Marilyn Manson 22
americký rockový hudebník a herec 1969
„Postupně jsem začínal křesťanskou školu nesnášet a pochybovat o všem, co se mi tam snažili vsugerovat. Začínalo být jasné, že utrpení, kterého se pokoušeli zbavit modlením, je utrpení, jímž mučí sami sebe a teď i nás. Šelma, jíž se tolik báli, byli ve skutečnosti oni sami: byl to člověk, nikoli mytologický démon, kdo měl nakonec zničit člověka. A ta šelma se zrodila z jejich strachu.“


Cesare Pavese foto
Cesare Pavese 19
italský básník, prozaik, literární kritik a překladatel 1908 – 1950
„Věc, které se člověk potají bál, se přihodí vždy.“

František Nepil foto
František Nepil 5
český humorista a scénárista 1929 – 1995
„Babička... se smrti nebála a čekala ji, tak jako čekávala léto anebo psaní od tety Mařky.“

Hedy Kieslerová foto
Hedy Kieslerová 1
rakouská herečka 1914 – 2000
„To víte, rozhořčeně jsem protestovala, byla jsem přece dívka z dobré rodiny, ale hrozně jsem se bála zrušení smlouvy. Machatý hrozil, že jestliže odmítnu, tak film zkrachuje a všechny ztráty si pak budou hojit na mně. A tak jsem se přece jenom nakonec uklidnila a jako vyplašená laň jsem proběhla těch tři sta metrů, jak mě pánbůh stvořil.“

Thalés Milétský foto
Thalés Milétský 3
řecký filozof -623 – -546 př. n. l.
„Dobrý vládce je nejvíce slavný tehdy, spořádá-li své poddané tak, aby se báli ne jeho, ale o něho.“

Joanne Rowling foto
Joanne Rowling 34
britská spisovatelka 1965
„Vždycky nazývej věci jejich pravým jménem. Pokud by ses ho bál vyslovit, o to větší z nich budeš mít strach.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Na představě pozemského ráje mi bývá nejmilejší to, že se v něm zvířata nebála člověka.“


Jan Baťa foto
Jan Baťa 9
český podnikatel 1898 – 1965
„Jistě by si leckdo přál, aby se u nás vyřizovaly věci malé a odkládaly věci velké. Jistě by někomu prospívalo, kdybychom se báli převzíti odpovědnost, kdybychom raději záplatovali nezaměstnanost almužnami, kdybychom děravé zákony látali zákony stejně děravými, kdybychom svou politickou práci omezovali na ucpávání děr ve státních rozpočtech podle prakse: Vezmi, kde se právě dá! Je pravděpodobné, že bychom se takovým hospodařením ještě nějaké další desetiletí udrželi naživu.“

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Kdyby mi bylo všechno úplně jasné, trávil bych život v hrozných úzkostech a bál bych se, že se ztratím, ale protože všechno a cokoliv je vždycky možné, zázrak nikdy není daleko a divy stále přicházejí“

Helena Válková 1
česká politička a právnička 1951
„(…) já si myslím, že je dobře, aby se politici trošku báli překračovat tu hranici mezi korupcí a politickým vyjednáváním. Jen ať zvažují každé slovo, každou větu, kterou pronesou, jestli tím neslibují něco, co už překročí hranici trestního zákona.(v souvislosti se stíháním politiků za korupci)“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Věrnost je často jen vášnivá touha po majetku. Je mnoho nepříjemných věcí, které bychom nejraději zahodili, kdybychom se nebáli, že je jiní zvednou.“


 Tereza z Avily foto
Tereza z Avily 10
římskokatolická světice 1515 – 1582
„Život znamená žít takovým způsobem, aby se člověk nebál ani smrti, ani ničeho jiného.“

„Příliš jsem miloval radost. A když Bůh rozdílel smutek, úmyslně jsem přišel pozdě. Bál jsem se ho. Teď je můj smutek bez břehů a bez hranic.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 91
francouzský autor 1866 – 1944
„Nemoc deptá sice tělo, ale osvobozuje duši a také ji očišťuje; v nocích a dnech nucené nečinnosti napadají člověka myšlenky, které jako by se jinak bály příliš ostrého světla... Kdo nikdy nestonal, nezná dobře své nitro.“

 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Mnoho lidí učilo druhé podvádět tím, že se báli podvodu, a podezírajíce jiné, dali jim právo hřešit.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .