Citáty na téma básník


Jiří Orten foto
Jiří Orten 3
český básník 1919 – 1941
„Déšť jsou housle pro básníka.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Každé hrající si dítě si počíná jako básník, když si vytváří jakýsi vlastní svět, nebo přesněji řečeno, když dává věcem svého světa nový, jemu vyhovující řád.“


Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Láska už není v módě. Zabili ji básníci. Napsali toho o ní tolik, že lidé už na lásku nevěří. Nepřekvapuje mě to. Pravá láska totiž trpí a mlčky snáší utrpení.“

John Lennon foto
John Lennon 31
britský hudebník 1940 – 1980
„Vždycky jsem byl rebel... ale na druhou stranu jsem taky chtěl, aby mě lidi brali a měli mě rádi... nechtěl jsem pořád bejt jenom tlučhuba, blázínek, básník, muzikant. Jenže nemůžu bejt něco, co nejsem.“

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 81
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Znak a poslání básníka je v tom, že zvěstuje, co nikdo předtím neřekl.“

Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 198
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Filozof je básník v mysli. Básník je filozof v srdci.“

Aert Van Der Neer foto
Aert Van Der Neer 2
holandský malíř 1603 – 1677
„Voják potřebuje meč, vládce trůn, filozof knihy, básník pero, žena však bojuje a vítězí jediným pohledem.“

Edward George Lytton foto
Edward George Lytton 8
anglický romanopisec, básník, dramatik a politik 1803 – 1873
„Dokud se sami nezamilujeme, věříme básníkům, že popisují lásku pravdivě.“ Poslední dny Pompejí


 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Když básník vypráví věci neuvěřitelné, neomlouvá ho, že vyprávění odpovídá skutečnosti.“

Axel Munthe foto
Axel Munthe 23
švédský lékař 1857 – 1949
„Bohové prodávají všechno lacino, řekl starý básník. Měl dodat, že nejlepší zboží prodávají nejlaciněji. Vše, co skutečně potřebujeme, lze koupit za nepatrný peníz, jen zbytečné věci jsou za vysoké ceny.“

Jarmlia Loukotková foto
Jarmlia Loukotková 15
česká překladatelka, romanopisec a spisovatelka historick... 1923 – 2007
„Avšak koloběh věcí si s člověkem škodolibě hraje: dá mu, po čem prahl, ale ve zcela změněné a zpitvořené formě.“ Navzdory básník zpívá

Walt Whitman foto
Walt Whitman 11
americký básník, esejista a novinář 1819 – 1892
„Aby existovali velcí básníci, musí existovat velcí čtenáři.“


Jiří Wolker foto
Jiří Wolker 25
český básník 1900 – 1924
„Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět, a pro spravedlnost jenom šel se bít. Dřív než moh srdce k boji vytasit, zemřel mlád 24 let.“ Epitaf

Ludwig Van Beethoven foto
Ludwig Van Beethoven 17
německý hudební skladatel 1770 – 1827
„Ptáte se mne, odkud své myšlenky beru? To nemohu s jistotou říci: přicházejí nevolány, nepřímo i bezprostředně, mohl bych je uchopit do rukou ve volné přírodě, v lese, na procházkách, v tichu noci, za časného rána; podníceny náladami, které se u básníka přemění v slova a u mne v tóny, jež znějí, šumí, bouří; až konečně stojí v notách přede mnou.“

Émile Zola foto
Émile Zola 19
francouzský spisovatel, představitel naturalismu 1840 – 1902
„V umělci jsou dva lidé - básník a dělník. Básníkem se člověk rodí, dělníkem se teprve stává.“

Vít Kremlička foto
Vít Kremlička 1
český básník 1962
„Já si hlavně myslím, že problém většiny současné poezie spočívá v tom, že osmdesát procent tvoří sebereflexivní texty. Básníci dnes většinou popisují pouze své ego a žádná objektivní skutečnost jim nestojí za zpodobnění. Jakoby si vystačili sami se sebou. A to je podle mě špatně, když básník nemá jiné téma než sám sebe.“

Obrázky s citáty na téma básník

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .