Citáty na téma běda


Julius Zeyer foto
Julius Zeyer 37
český spisovatel 1841 – 1901
„Krása jest demonem zla, který vede do udolí běd a strastí - O věrném přátelství Amise a Amila“

  Konfucius foto
Konfucius 103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Žena se za svého života podřizuje třem mužům: v dětství otci, v zralém věku svému muži a ve stáří svému synovi. Běda ženě, která se tomu vzepře.“


Mark Twain foto
Mark Twain 168
americký spisovatel 1835 – 1910
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Opravdová podstata a jednoduchost života lidského v dobách prvotních měla v sobě alespoň tu přednost, že mohl žíti v přírodě stále jako host. Když se posilnil pokrmem a spánkem, pomýšlel na další cestu. Svět mu byl takřka stanem a on se buď províjel údolími, nebo procházel rovinami, zlézal horské vrcholy. Ale běda! Lidé se stali nástroji svých nástrojů. Člověk, který si beze všeho trhal ovoce, když měl hlad, se stal farmářem, a kdo si vybral za přístřeší strom, byl domácím pánem. My už nerozbíjíme své ležení jenom na noc, nýbrž usadili jsme se na zemi a zapomněli na nebesa. Přijali jsme křesťanství jenom jako zlepšený způsob zemědělství. Vystavěli jsme si pro život vezdejší rodinné obydlí a pro to, co přijde potom, rodinný hrob.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Bůh mi dal korunu, běda tomu, kdo se jí dotkne.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Běda vojevůdci, který přichází na bojiště s nějakým systémem.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Pozdě je dát si pozor, když už je člověk uprostřed běd.“


Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Běda těm, kdož milují toliko těla, schrány smrtelné. O vše to připraví je smrt. Milujte duše a shledáte s s nimi.“

Bertolt Brecht foto
Bertolt Brecht 34
německý básník, dramatik, divadelní režisér 1898 – 1956
„Běda společnosti, která potřebuje hrdiny.“

 Sofoklés foto
Sofoklés 48
starověký řecký tragéd -497 – -406 př. n. l.
„Nerozum je pro člověka z běd všech nejhorší!“

„Běda těm, od nichž pokušení vzchází!“


Françoise Sagan foto
Françoise Sagan 15
francouzská spisovatelka 1935 – 2004
„V lásce jako ve válce - běda vítězům!“

Marcel Achard foto
Marcel Achard 30
francouzský spisovatel 1899 – 1974
„Piji, abych na vás zapomněl, aby mě nepronásledoval váš obraz... Běda! Když jsem opilý, vidím vás dvakrát!“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„První člověk, který připadl na to, aby si ohradil kus půdy a řekl: Toto je moje!, a který našel lidi tak prostoduché, že tomu uvěřili, byl skutečným zakladatelem občanské nerovnosti. Kolik zločinů, vále a vražd, kolik běd a hrůz by býval ušetřil lidstvu ten, kdo by byl vyrval ty kolíky nebo zasypal ten příkop a vzkřikl ke svým bližním: Chraňte se poslouchat tohoto podvodníka! Jste ztraceni, zapomenete-li, že plody země patří všem a země že není ničí.“

Robert II. Normandský foto
Robert II. Normandský 1
normanský vévoda 1054 – 1134
„Běda tomu, kdo není dost stár, by zemřel.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .