Citáty na téma blahobyt


Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 72
indický politik 1869 – 1948
„Lidé ze Západu si obvykle myslí, že štěstí spočívá jen v hmotném blahobytu a ekonomické prosperitě.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 50
římsko-katolická jeptiška 1910 – 1997
„Láska začíná doma; láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik utrpení a tolik chybí štěstí… Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a většímu bohatství a tak dále, takže děti mají velmi málo času pro své rodiče. Rodiče mají velmi málo času na sebe navzájem, a tak doma se začíná ničit světový mír.“


Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Lidé, kteří bývali předem laskaví, se náhle změní, když dosáhli nějaké vyšší moci vojenské nebo úřední, když nabyli štěstí blahobytu, jako potom pohrdají starými přátelskými styky a navazují nové.“

Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu - skok do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. Nesmí držeti pevně vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu!“

 Dalajláma foto
Dalajláma 64
14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Ryzí soucítění je založeno na jasném uznání faktu, že druzí - podobně jako my sami - chtějí štěstí a že mají právo překonat utrpení. Na tomto základě člověk získává zájem o blahobyt druhých, ať je jeho přístup jakýkoli. To je soucítění.“

Jan Keller foto
Jan Keller 7
Český ekolog, novinář, politický spisovatel, profesor, pu... 1955
„Pokud se nezřekneme blahobytu, sami máme možná ještě šanci nějak dožít; budoucí generace již takovou šanci mít nebudou.“

Mark Twain foto
Mark Twain 168
americký spisovatel 1835 – 1910
„Pouze někteří lidé dovedou snést blahobyt - u druhých lidí samozřejmě.“

Betty MacDonald 6
spisovatelka 1908 – 1958
„Život, blahobyt a štěstí každého z nás a těch, jejichž životy s našimi souvisí, jsou závislé na tom, jak známe pravidla hry daleko složitější a obtížnější než jsou šachy.“


Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Nejvznešenějším úkolem vedoucích osob země i státu je probudit a uvolnit životní síly obyvatelstva a řídit tyto síly tak, aby pomáhaly sobě i státu k blahobytu. Jediným prostředkem k tomuto cíli je nechat žít tyto samosprávné svazky z vlastních prostředků. Ze závodění a silného života, který takto vyroste, vybudují si silné a schopné svazky znamenitou existenci. Avšak i ty nejslabší obce a země docílí mnohem lepší existence, nežli mají nyní, kdy všichni, silní i slabí, jsou odkázání na almužnu a kdy mají proto nedostatek všichni.“

Francois Fénelon foto
Francois Fénelon 13
katolický biskup 1651 – 1715
„Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám.“

Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„To jediné, co na něm bylo mužského, nemohl přes svůj blahobyt vidět.“

„V nouzi poznáš přítele - v blahobytu přítelkyni.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Žijeme v morálním blahobytu: téměř každý má dvojí morálku.“

Dominik Čipera foto
Dominik Čipera 16
český 1893 – 1963
„Tomáš Baťa celý svůj život věnoval povznesení blahobytu lidstva.“

Karl Habsburg-Lothringen foto
Karl Habsburg-Lothringen 1
rakouský politik 1961
„Politika žije v iluzi, že je možné rozmnožením peněz dosáhnout blahobytu. Když politika ani banky neručí za dluhy, potom je obecné blaho jako politická kategorie vytlačeno. Bez obecného blaha jako politické orientace ale nemůže společnost fungovat.“

Georges Abou Khazen 1
libanonský kněz působící v Sýrii 1947
„Mnohé země se obohacují obchodováním se zbraněmi, blahobyt však nevzniká zabíjením lidí.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .