Citáty na téma blahoslavení


„Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.“

Alexander Pope foto
Alexander Pope 16
anglický básník 18. století 1688 – 1744
„Blahoslavení, kdo nic neočekávají. Vyhnou se zklamání.“


František Ladislav Čelakovský foto
František Ladislav Čelakovský 17
český básník a překladatel 1799 – 1852
„Blahoslavená voda rozumu nekalí.“

„Blahoslavení pokojní, neboť oni budou zváni syny Božími.“

George Eliot foto
George Eliot 12
anglická spisovatelka, novinářka a překladatelka 1819 – 1880
„Blahoslavený je člověk, který nemá co říct a nedokazuje to slovy.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Blahoslavení jsou jen ti, kdož nemyslí, nikoliv ti, kteří myslí nemoudře.“

Julian Tuwim foto
Julian Tuwim 85
polský básník 1894 – 1953
„Blahoslavený ten, kdo nemaje co říci, neodívá tohoto faktu do slov.“

James Patrick Broderick 1
irský spisovatel a jezuita 1891 – 1973
„Vyskytovali se špatní, bezohlední, ctižádostiví i pošetilí jezuité - zejména ti pošetilí, a jezuitský pošetilec je stejný jako jakýkoli jiný blázen - ale pátráme-li po duchu Tovaryšstva Ježíšova, nalezneme dokonalé ospravedlnění v obrovské armádě svatořečených či blahoslavených světců a mučedníků, kteří byli živým ztělesněním jeho pravidel a ustanovení.“


Svjatoslav Ševčuk foto
Svjatoslav Ševčuk 1
ukrajinský arcibiskup 1970
„Boží služebník Jan Pavel II., který už brzy bude blahoslavený, prohlásil, že Ukrajina je laboratoř ekumenismu. My v téhle práci, v tomhle poslání, pokračujeme a vidíme, že naše účast na dialogu katolické církve s pravoslavnými a východními církvemi může být užitečná. “

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 65
raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430
„Blahoslavení ti, kteří vědí, že přikázání pochází od Tebe.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .