Citáty na téma blud


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Blud samozřejmě nikdy neodhalí ten, kdo jej dosud sám sdílí.“


Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Jsme-li vzdáleni toho, koho milujeme, ovládáme se zdánlivě bezpečněji, čím mocnější je naše láska, ježto všechnu sílu vášně, která se dříve vybíjela navenek, obracíme do svých niter. Ale jak brzy, jak rychle jsme vytrhováni z tohoto bludu, když se pojednou před našima očima ve vší své nezbytnosti opět objeví ten, o kom jsme se domnívali, že se ho dovedeme zříci.“

Émile Zola foto
Émile Zola 19
francouzský spisovatel, představitel naturalismu 1840 – 1902
„Nevědomost, blud a nízká pověra činí člověka celkem bezmocným.“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Tisíce cest vede k bludu. K pravdě jen jedna.“

Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg 171
německý vědec, satirik 1742 – 1799
„Se zvykem je to leckdy zlá věc: Působí, že se bezpráví považuje za právo a blud za pravdu.“

Pius XI. foto
Pius XI. 6
259. papež katolické církve 1857 – 1939
„Jen povrchní duše mohou upadnout do bludu, kdy hovoří o národním Bohu a národním náboženství, jen povrchní duše se mohou pustit do bláznivého pokusu uvěznit Boha, Stvořitele veškerého světa, do hranic jednoho národa, tělesné omezenosti jedné jediné rasy - Pius XI. v Mit brennender Sorge“

Baruch Spinoza foto
Baruch Spinoza 35
nizozemský filozof 1632 – 1677
„Nenávist, pravý opak lásky, vzniká z bludu, vycházejícího z domněnek.“


Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Blud nepřestává být bludem, i když jej sdílí většina.“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Buď si stále vědom toho, že nevědomost nikdy neučinila nic zlého, že zhoubný je jedině blud a že se na scestí nedostáváme pro to, co neznáme, nýbrž pro to, o čem si myslíme, že to známe.“

Karel Michal foto
Karel Michal 10
český humorista a spisovatel 1932 – 1984
„Donovalský vzdychl. S odporem vzpomněl na psavého biskupa a na jeho mrzký blud netřískat děti.“

Vladimir Nabokov foto
Vladimir Nabokov 14
rusko-americký romanopisec, profesor 1899 – 1977
„Proč jsem doufal, že budeme šťastní v cizině? Změna prostředí je tradiční blud, na nějž spoléhají lásky a plíce odsouzené k zániku.“ Lolita


Carl Sagan foto
Carl Sagan 19
americký astrofyzik, kosmolog a pedagog 1934 – 1996
„Je mnohem lepší brát vesmír takový, jaký doopravdy je, než setrvávat v bludu jakkoliv uspokojujícím a uklidňujícím.“

Mika Waltari foto
Mika Waltari 33
finský autor 1908 – 1979
„…Mikaeli el-Hakime, to vše je jen blud a klam, protože navzdory všem podivuhodným objevům nezná člověk sám sebe o nic víc a hlouběji než kdysi za jitra věků, neboť jeho vášně, lži, naděje a strachy jsou pořád stejné…Šťastná hvězda“

John Howe foto
John Howe 5
anglický puritánský teolog 1957 – 1705
„Představu, kterou si tedy můžeme učinit o Jeho slávě, je pouze taková, jakou můžeme mít o velikém svazku skrze stručný obsah, nebo o rozlehlé zemi skrze malou krajinu. [Bůh] nám o sobě dal pravé svědectví, ale ne plné; takové, které chrání naše představy – jsou-li jím vedeny – od bludu, ale ne od nevědomosti.“

John Charles Ryle foto
John Charles Ryle 51
anglikánský biskup 1816 – 1900
„Je velmi málo bludů a falešných učení, jejichž počátky se nedají vystopovat k mylným pohledům na zkaženost lidské přirozenosti. Mylný názor o nemoci s sebou vždy přinese mylný názor na lék. Mylný názor na zkaženost lidské přirozenosti s sebou vždy ponese mylný názor na ten velký protijed a lék na onu zkaženost.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .