Citáty na téma budoucno


Reinhard Heydrich foto
Reinhard Heydrich 6
německý nacistický úředník během druhé světové války 1904 – 1942
„Zdánlivě to nyní vypadá tak, jako bychom byli vytvořili takovou českou vládu, která dovede do říše celý český národ. Chtěl bych zdůraznit, že poněmčení zamýšlíme, ale pouze těch, kteří jsou skutečně k poněmčení způsobilí. Počítám zhruba se 40 až 60 procenty...
Těm, kteří jsou způsobilí poněmčení, by se později pokud možno zprostředkovala práce v říši, aby se sem vůbec nevrátili. Ti, kteří poněmčení způsobilí nejsou, se odešlou po otevření osídlovacího prostoru kolem Ledového moře, v němž umístíme v budoucnu koncentrační tábory pro 11 miliónů židů z Evropy. Tam bychom pak mohli usadit Čechy, kteří nejsou způsobilí poněmčení. Jejich úkol by byl pozitivní, udělali bychom z nich dozorce, předáky, měli by možnost přivést si sem rodiny...
Dalším problémem, a to nejdůležitějším, je otázka českých škol a za druhé otázka mládeže. Obě budou vyřešeny společně... Zde je třeba uhodit především na české učitelstvo, které je sborem vychovatelů opozice. Tady do toho musíme jasně říznout. Není technicky možné dát zavřít všechny české učitele a vytrhnout mládež z dosavadního ovzduší. To půjde bezpochyby při českém postoji k těmto věcem asi nejlépe na poli sportu...“

„Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti, kdo nejsou schopni žít právě nyní.“


Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Po dráze, kterou jsem prošel, při mých myšlenkách do budoucna bylo nutné, aby můj pochod a mé úspěchy měly v sobě něco nadpřirozeného.“

 Čuang-c' foto
Čuang-c' 9
klasický čínský filozof 369 – -289 př. n. l.
„Zrození člověka je zrozením jeho strastí. Čím déle žije, tím hloupějším se stává, neboť jeho úzkost vyhnout se nevyhnutelné smrti je stále aktuálnější. Jaká trpkost!
Žije pro něco, co je vždy mimo dosah! Jeho žízeň po přežití v budoucnu mu bere schopnost žít v přítomnosti.“

Jostein Gaarder foto
Jostein Gaarder 42
norský autor 1952
„Některé nápady bylo rozhodně prozíravé schovat si do budoucna, nemá smysl vyplýtvat všechny chytré myšlenky najednou.“ Principálova dcera

Kristin Cast 8
americká spisovatelka 1986
„"Všichni jsme ovlivněni svojí minulostí, ale vždycky je v našich silách, aby to, co jsme udělali, neřídilo to, jak se zachováme v budoucnu."“ Babička Redbirdová, Pokoušená

Ota Pavel foto
Ota Pavel 12
český romanopisec, spisovatel a sportovní novinář 1930 – 1973
„Umět se radovat ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď.“

Jan Sobotka foto
Jan Sobotka 159
český spisovatel 1944
„V budoucnu možná zmizí hranice, nikoli však ploty.“


„Naše žízeň po přežití v budoucnu nám bere schopnost žít v přítomnosti.“

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904
„Láska je buď zbytek něčeho vymírajícího, co bylo kdysi nesmírné, nebo část toho, co v budoucnu bude nesmírné. V přítomnosti však neuspokojuje a dává mnohem méně, než bychom čekali.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Utopie nabízí nereálné vyhlídky do budoucna, aby zachránila realitu, která žádné reálné vyhlídky nemá.“

Carlo Maria Martini foto
Carlo Maria Martini 3
italský jezuita a kardinál katolické církve. 1927 – 2012
„Zestárli jsme, naše kostely jsou velké a prázdné, církevní byrokracie je na vzestupu... I přesto, že církev zmírnila svůj radikální přístup k rozvedeným věřícím, bude v budoucnu ztrácet věrnost a oddanost mladé generace... Pomohou jen radikální změny počínající papežem a jeho biskupy.“


Jaroslav Kubera foto
Jaroslav Kubera 78
český senátor českého Parlamentu 1947
„Jen tak mimochodem, ten toaletní papír je typický příklad, kdy to bylo úplně o něčem jiném. To vůbec nebylo o žádném toaletním papíru. Podstata byla o českých záchodových mísách, které jako téměř jediné na světě nesplachují, takže v Čechách u každé toaletní mísy musí být takový ten hnusný kartáč v té špinavé vodě, kterým se ta mísa uklízí. Kdežto i v rozvojových zemích kupodivu, když se spláchne, není nic jiného zapotřebí. Myslel jsem si, že bychom do budoucna – ne jak někdo napsal, že bych snad chtěl vyměňovat všechny záchody v Senátu – pro to mohli něco udělat.“ rozhovor pro Právo 7. 1. 2012

John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy 35
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 – 1963
„Mám vážné pochybnosti o tom, zdali to někomu v budoucnu zabrání vést útočnou válku, když se nyní rozhodneme oběsit vedoucí činitele německého národa, bez ohledu na to, jak zavrženíhodné byly zločiny, jichž se dopustili. Za celým tímto rozsudkem se skrývá duch pomsty a pomsta je zřídka právo. Ve věci práva jsme se podřídili ruskému pojetí rozhodování, že společenské procesy jsou uskutečňovány momentální politikou vlády, která je u moci, a nikoli anglosaským pojetím práva a morálky.“

James Lee Valentine 22
autor knih o osobnostním rozvoji
„Hladinu vašeho úspěchu neurčuje nic z toho, co se vám kdy v minulosti stalo. Určují je vaše současná rozhodnutí a každé další rozhodnutí v budoucnu.“

„V budoucnu budou existovat pouze dva druhy společností – rychlé a mrtvé. Buď budete rychlí nebo upadnete v zapomnění.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .