Citáty na téma časopis


Gustáv Husák foto
Gustáv Husák 13
československý kandidát na prezidenta, prezident Slovensk... 1913 – 1991
„My nebudeme romanticky snívať o krásach a čistej duši ľudu, ani plakať nad jeho biedou, ale postavíme sa do stredu zástupu, roztrpčeného skutočnosťou sociálnou a spoločenskou a pomôžeme zmeniť dnešok tak, aby človek nebol vykorisťovaný človekom." 1935, časopis Svojeť“

Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický 21
český básník, dramatik, novinář a překladatel 1853 – 1912
„Každý myslí, že může "odkoukati" tajemství básnického tvoření, každý chce být poetou. Je dobře ukázati, že jsou ještě jiné cesty v umění, nedostupnější než obyčejné rýmování, že jsou individuality, jimž nejde o vytištěné jméno v časopise nebo o vydanou sbírku, že jsou duchové tvůrčí, kteří obětovali celý život několika básním, jen když postihli v nich něco nového, vyslovili něco neobvyklého.“


Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944
„Musil jsem probrati v tomto svém časopisu“

Petr Hruška foto
Petr Hruška 4
český básník 1964
„Když v rukou držíme nové číslo literárního časopisu, dotýkáme se něčeho velmi živého.“

František Trávníček 8
český československý politik, akademik, esejista, lexikog... 1888 – 1961
„Na vzniku Hosta do domu měl lví podíl František Trávníček. Na schůzi předsednictva Svazu spisovatelů oznámil Jaroslav Pilz, obchodní ředitel nakladatelství Československý spisovatel, že na nový časopis nejsou peníze, jak už to bývá zvykem obchodních ředitelů. Na to se poslanec a rektor Masarykovy univerzity František Trávníček zvedl a svým pisklavým a ječivým hlasem obchodnímu řediteli oponoval. Řekl mu, že úlohou obchodního ředitele není informovat nás, že nejsou peníze, ale peníze sehnat, a že tudíž musí obchodního ředitele pokárat. Proti Trávníčkovi nešlo slovo namítat, a i když všichni věděli, že peníze nejsou, tak se našly...“ Milan Uhde

Miloš Raban foto
Miloš Raban 3
český teolog, vysokoškolský pedagog a římskokatolický duc... 1948 – 2011
„Tohle je mimořádné poutní místo, má ohromnou sílu a přitom působí radostně. Je to místo radostného smíření na rozdíl od některých jiných poutních míst, která působí spíše ponuře. Skála, na níž vyrostl chrám, je ohniskem západního masívu Jizerských hor, řeka kolem ní vytváří zvláštní meandr.“ v rozhovoru pro časopis Reflex

Georgij Bovt 1
ruský politolog 1960
„Je to politováníhodné. Nejen proto, že většina lidí nečte. Více než třetina Rusů po opuštění školy nevezme knihu do ruky a polovina nepřečte ročně ani jednu knihu. Důvodem není to, že by lidé zapomněli na tlusté literární časopisy a na dobu, kdy vedli vzrušené diskuze o smyslu života. Je to tím, že byl všeobecný veřejný diskurs doveden k naprosté duševní ubohosti.“

Věra Chytilová foto
Věra Chytilová 5
česká režisérka, profesorka a vysokoškolská pedagožka 1929 – 2014
„Chceme budovat novou společenskou morálku a jedním dechem jako umělci lžeme. Lžeme, pěstujeme pokrytectví, nezodpovědnost a zbabělost. Lež v umění by se měla postavit pod zákon. A nezodpovědnost. Za čin i slovo. Každý musí za svým činem stát. Pod každým slovem se musíme podepsat.“ v roce 1963 v časopise Film & doba po uvedení svého celovečerního debutu O něčem jiném


Richard Steele foto
Richard Steele 1
britský politik 1672 – 1729
„Celkovým cílem našeho listu je poukázat na špatné způsoby života, odhalit zlomyslnost, marnivost a afektovanost a doporučit celkovou jednoduchost v oblékání, hovoru a chování.“ o časopisu The Tatler

Alois Brunner 2
nacistický válečný zločinec uprchlík 1912
„Izrael mě nikdy nedostane. Židé si zasluhovali zemřít. Byly to odpadky. Jsem se svým životem spokojen. Kdybych mohl, udělal bych to znovu. Jediné, co mě pobuřuje, je, že v Evropě ještě žijí Židé. – v rozhovoru pro časopis Bunte, říjen 1985“

Tomáš Halík foto
Tomáš Halík 36
český filozof, psycholog, religionista, sociolog, teolog ... 1948
„Když jsem viděl „karikatury“ časopisu Charlie Hebdo, silně připomínající znevažující obrázky Židů v antisemitském tisku, vnímal jsem je nejen jako urážku posvátných symbolů tu islámu, tu křesťanství, nýbrž také jako porušení zásadní hodnoty naší kultury – úcty k druhým. “

Alexandra Berková 3
česká spisovatelka, novinářka, pedagožka, publicistka, př... 1949 – 2008
„Dřív jsem chtěla. Taky bys chtěl, kdybys slyšel ve škole, že u dívek je dobrý prospěch samozřejmostí, ale u kluků důvod k oslavě; kdyby se tě ptali, proč studuješ, že zabíráš místo klukům, protože se stejně vdáš; kdybys bral automaticky nižší plat. Jenže narodit se jako muž by znamenalo mít i mužské uvažování – a to děkuju, nechci.“ z odpovědi na otázku časopisu Neon, jestli by se raději nechtěla narodit jako chlap


Miloš Raban foto
Miloš Raban 3
český teolog, vysokoškolský pedagog a římskokatolický duc... 1948 – 2011
„Dospěl jsem k tomu, že čím větší riziko člověk podstupuje, tím méně se může opřít o naše praktické bezpečnostní systémy. A tím více hledá oporu v něčem, co ho přesahuje. Tak jsem se dobral ke koncepci transcendentálního zajištění bezpečnosti.“ jak došel k víře v rámci zaměstnání na Výzkumném ústavu bezpečnosti práce; v rozhovoru pro časopis Reflex

Jiří Paroubek foto
Jiří Paroubek 41
český ministr místního rozvoje ČR, člen českého Parlament... 1952
„„Hlavně díky mně Praha vypadá, jak vypadá. Takový rozvoj tu nebyl od doby Karla IV.““ Rozhovor v časopise Respekt č. 34/04, 16. srpna 2004; citace na [http://ihned.cz//2-16024070-002000_d-99 iHNed.cz]

Mirek Topolánek foto
Mirek Topolánek 21
český člen českého Parlamentu (2006–2010), premiér ČR, se... 1956
„Křesťanství je pro mě názor. Prvotní křesťanství bylo bez církve, církev se chopila díky různým liturgickým..., díky oblbování mas, díky brainwashingu (vymývání mozků) totálnímu se zmocnili těch lidí a jejich mozků. – pronesl při neformální diskusi s redaktorem časopisu pro homosexuály Lui“

Miloš Raban foto
Miloš Raban 3
český teolog, vysokoškolský pedagog a římskokatolický duc... 1948 – 2011
„Modlil jsem se, přišli úředníci z Evropské unie a dohodli jsme se na projektu za peníze fondu PHARE.“ velestručný popis metody, kterou obnovil poutní místo v Hejnicích, v rozhovoru pro časopis Reflex

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .