Citáty na téma časopis strana 2


Věra Chytilová foto
Věra Chytilová 5
česká režisérka, profesorka a vysokoškolská pedagožka 1929 – 2014
„Chceme budovat novou společenskou morálku a jedním dechem jako umělci lžeme. Lžeme, pěstujeme pokrytectví, nezodpovědnost a zbabělost. Lež v umění by se měla postavit pod zákon. A nezodpovědnost. Za čin i slovo. Každý musí za svým činem stát. Pod každým slovem se musíme podepsat.“ v roce 1963 v časopise Film & doba po uvedení svého celovečerního debutu O něčem jiném

Georgij Bovt 1
ruský politolog 1960
„Je to politováníhodné. Nejen proto, že většina lidí nečte. Více než třetina Rusů po opuštění školy nevezme knihu do ruky a polovina nepřečte ročně ani jednu knihu. Důvodem není to, že by lidé zapomněli na tlusté literární časopisy a na dobu, kdy vedli vzrušené diskuze o smyslu života. Je to tím, že byl všeobecný veřejný diskurs doveden k naprosté duševní ubohosti.“


Miloš Raban foto
Miloš Raban 3
český teolog, vysokoškolský pedagog a římskokatolický duc... 1948 – 2011
„Tohle je mimořádné poutní místo, má ohromnou sílu a přitom působí radostně. Je to místo radostného smíření na rozdíl od některých jiných poutních míst, která působí spíše ponuře. Skála, na níž vyrostl chrám, je ohniskem západního masívu Jizerských hor, řeka kolem ní vytváří zvláštní meandr.“ v rozhovoru pro časopis Reflex

František Trávníček 8
český československý politik, akademik, esejista, lexikog... 1888 – 1961
„Na vzniku Hosta do domu měl lví podíl František Trávníček. Na schůzi předsednictva Svazu spisovatelů oznámil Jaroslav Pilz, obchodní ředitel nakladatelství Československý spisovatel, že na nový časopis nejsou peníze, jak už to bývá zvykem obchodních ředitelů. Na to se poslanec a rektor Masarykovy univerzity František Trávníček zvedl a svým pisklavým a ječivým hlasem obchodnímu řediteli oponoval. Řekl mu, že úlohou obchodního ředitele není informovat nás, že nejsou peníze, ale peníze sehnat, a že tudíž musí obchodního ředitele pokárat. Proti Trávníčkovi nešlo slovo namítat, a i když všichni věděli, že peníze nejsou, tak se našly...“ Milan Uhde

Petr Hruška foto
Petr Hruška 4
český básník 1964
„Když v rukou držíme nové číslo literárního časopisu, dotýkáme se něčeho velmi živého.“

Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944
„Musil jsem probrati v tomto svém časopisu“

Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický 21
český básník, dramatik, novinář a překladatel 1853 – 1912
„Každý myslí, že může "odkoukati" tajemství básnického tvoření, každý chce být poetou. Je dobře ukázati, že jsou ještě jiné cesty v umění, nedostupnější než obyčejné rýmování, že jsou individuality, jimž nejde o vytištěné jméno v časopise nebo o vydanou sbírku, že jsou duchové tvůrčí, kteří obětovali celý život několika básním, jen když postihli v nich něco nového, vyslovili něco neobvyklého.“

Jiří Paroubek foto
Jiří Paroubek 41
český ministr místního rozvoje ČR, člen českého Parlament... 1952
„„Hlavně díky mně Praha vypadá, jak vypadá. Takový rozvoj tu nebyl od doby Karla IV.““ Rozhovor v časopise Respekt č. 34/04, 16. srpna 2004; citace na [http://ihned.cz//2-16024070-002000_d-99 iHNed.cz]


Jerome Klapka Jerome foto
Jerome Klapka Jerome 29
anglický humorista 1859 – 1927
„Ženy nikdy nečtou humoristických časopisů nebo, když je čtou, nevědí, že jsou humoristické, nikdo jim toho nepoví.“

Henri de Toulouse-Lautrec foto
Henri de Toulouse-Lautrec 13
francouzský malíř 1864 – 1901
„Právě jsem přišel ze zahájení výstavy v Cercle. Ačkoli tam byly moje hudlařiny rozvěšeny co možná nejhůř, tisk je přijal vlídně. V novinách jsou zejména po mém plakátu ke mně laskaví. Le Paris, velmi republikánský časopis (proto o tom rodině nic neříkejte), mi dokonce věnoval dva sloupce, v nichž prezentovali mou osobu, aniž vynechali jediný detail.“

Adam Bartoš foto
Adam Bartoš 5
český politik a novinář 1980
„Mediální svět je ovládán židovským vlivem, o tom není sporu. Týká se tot [sic] téměř každého titulu. Co je ale potom časopis KRAUS? Jakýsi extrakt této židovské žurnalistiky a židovské propagandy, odpovídám si. Obsahuje veškeré triky a fígle, které známe z běžných médií, zde ale v jaksi koncentrované formě, nahuštěné, pohledově přiznané, až provokativní. Jeho poslání by se dalo shrnout do pár slov: Řekneme vám, co si o vašem ubohém čecháčkovském národě myslíme…“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .