Citáty na téma četba


John Locke foto
John Locke 9
anglický filozof a lékař 1632 – 1704
„Četba zásobuje naši mysl pouze materiálem vědomostí. Teprve myšlením se zmocňujeme toho, co jsme přečetli.“

Francois Mauriac foto
Francois Mauriac 11
francouzský spisovatel 1885 – 1970
„Četba jsou otevřené dveře do kouzelného světa.“


Mark Twain foto
Mark Twain 168
americký spisovatel 1835 – 1910
„Buďte opatrní při četbě lékařských knih. Kvůli tiskové chybě byste mohli umřít.“

René Descartes foto
René Descartes 32
francouzský filozof 1596 – 1650
„Četba dobrých knih je jako hovory s těmi nejpočestnějšími lidmi z minulého století.“

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904
„Jesliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst.“

Laura Bushová foto
Laura Bushová 2
první dáma USA 2001 až 2009 1946
„Četba je pro mysl totéž, jako strava pro tělo.“

Brad Delson foto
Brad Delson 1
1977
„Inspiraci čerpám z mnoha různých zdrojů. Může to být poslech oblíbeného alba, pohled na obraz či četba, prostě cokoli, co probouzí smysly.“

Marcel Proust foto
Marcel Proust 62
francouzský romanopisec, kritik a esejista 1871 – 1922
„Při četbě ze sebe vždycky trochu rádi vystupujeme a cestujeme.“


Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis 24
britský spisovatel irského původu 1898 – 1963
„Staré knihy čtou jen intelektuálové, a ty jsme už dokonale zvládli; právě u nich je nejméně pravděpodobné, že by četbou knih zmoudřeli.“ Rady zkušeného ďábla

Naomi Kleinová foto
Naomi Kleinová 1
kanadská autorka a aktivistka 1970
„Minulé dva týdny jsem strávila četbou stovek reakcí na encykliku. Většina jich byla pozitivních, ale kritikám vládlo jedno společné téma: Papež František se nemýlí vědecky, ani morálně, ale ekonomiku a politiku by měl přenechat odborníkům. Právě oni prý rozumějí obchodování s uhlím a privatizaci vody i tomu, jak účinně tržně vyřešit jakýkoli problém. Rozhodně s tím nesouhlasím. Nynější nebezpečný stav částečně zavinili mnozí ekonomičtí experti tím, že své technokratické schopnosti uplatňovali bez moudrosti. Vytvořili modely, které přisuzovaly skandálně nízkou hodnotu lidskému životu, zejména životu chudých lidí, a zároveň chránily firemní profit a ekonomický růst za každou cenu.“

André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967
„Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.“

Marcus Fabius Quintilianus foto
Marcus Fabius Quintilianus 33
starověký římský řečník 35 – 96
„Lidská mysl má být utvářena spíše důkladnou četbou než četbou mnohého.“


John Ruskin foto
John Ruskin 33
anglický spisovatel a umělecký kritik 1819 – 1900
„Četba je doslova rozhovor s lidmi mnohem moudřejšími a zajímavějšími, než jsou ti, s nimiž se můžeme seznamovat kolem sebe.“

Samuel Johnson foto
Samuel Johnson 47
anglický spisovatel 1709 – 1784
„Lidé mají v dnešní době zvláštní názor, že se lze všemu naučit z přednášek. Já však myslím, že přednášky nemohou tolik prospěti jako četba knih, z nichž se přednášky konají.“

Alexandr Ivanovič Gercen foto
Alexandr Ivanovič Gercen 20
ruský spisovatel 1812 – 1870
„Vývoj ženy je tajemstvím. Pořád nic - paráda a tance, hadí jazýček a četba románů, očka a slzy - a najednou se objeví gigantická vůle, zralá myšlenka, kolosální rozum.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Četba knih nám poskytuje tu neocenitelnou možnost, že při ní nejsme vázáni na svou současnost, ale můžeme si za společníky zvolit lidi kterýchkoli uplynulých dob.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .