Citáty na téma chrám


Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Co je to přátelství?
... to je jako být si bratrem a sestrou; dvě duše, které se dotýkají, ale nesplynuly, dva prsty na jedné ruce.
...
a láska?
... to je jako dvě bytosti, které jsou jedinou bytostí. Muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.
(Chrám Matky Boží v Paříži)“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Každý člověk je stavitelem chrámu, kterým je jeho tělo.“


 Osho foto
Osho 73
indický mystik 1931 – 1990
„Celé lidstvo žije v otroctví. Každá víra je otroctví; každé náboženství, každý kostel, každá synagoga, každý chrám není nic jiného než vězení s otevřenými dveřmi. Dveře jsou záměrně otevřené, aby ve vás vyvolaly iluzi, že nejste ve vězení.“

 Dalajláma foto
Dalajláma 64
14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Každý z nás má svou odpovědnost za celé lidstvo. V tom spočívá má jednoduchá víra. Nepotřebujeme chrámy, ani složitou filosofii. Náš vlastní mozek a naše srdce jsou chrámem. Naší filosofií je dobro.“

Klement Gottwald foto
Klement Gottwald 15
český politik, prezident Československa 1896 – 1953
„Lidstvo si představuju jako velikou armádu dělníků budujících velkolepý chrám pravdy, jak žijí a pracují spolu. Mé tělo, stroj, který pracuje, odumře, rozplyne se v atomy, ale hodnota, hodnota mé práce ta tu zůstane. Mně stačí vědomí, že já bezvýznamný, bezejmenný dělník jsem pomáhal budovat tuto velkolepou budovu pravdy, kterou lidstvo od nepaměti staví. A každý kámen, který jsem pomáhal svou prací k této budově dopravit, je nesmrtelný.1921“

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910
„Škola je chrámem výchovy - a proto nejvíce nezbedností natropí děti ve škole.“

Ivan Sergejevič Turgeněv foto
Ivan Sergejevič Turgeněv 18
ruský spisovatel 1818 – 1883
„Příroda není chrám, ale dílna, ve které je člověk dělníkem.“

Mark Burry 1
novozélandský architekt 1957
„Když provádím hosty po tomto chrámu, ptají se mě vždycky, kolik peněz investoval stát a kolik Církev. A já mohu vždy hrdě odpovědět, že je to chrám, kteří platí věřící sami. Úplně to mění kontext, v němž Sagrada Familia vzniká.“


„I velký chrám propadne zkáze, jsou-li jeho rozměry v nesouhlase.“

Antonín Sova foto
Antonín Sova 3
český básník a spisovatel 1864 – 1928
„Chrám nedokončený víc k nebi jásá.“

Jonas Gahr Store foto
Jonas Gahr Store 2
norský politik 1960
„Zajisté. Pouze ovšem v tom případě, že bude možné postavit křesťanský chrám v hlavním městě Saúdské Arábie Rijádu. (na dotaz Saudské Arábie, zda získá povolení k stavbě mešity v Oslu, z pozice ministra zahraničí)“

Benjamin Disraeli foto
Benjamin Disraeli 41
britský konzervativní politik, spisovatel, aristokrat a p... 1804 – 1881
„Ano, jsem Žid. Když se předkové tohoto vznešeného gentlemana proháněli coby brutální divoši po jednom neznámém ostrově, moji byli kněží v Šalomounově chrámu (orig. Yes, I am a Jew, and when the ancestors of the right honorable gentleman were brutal savages in an unknown island, mine were priests in the temple of Solomon.) - odpověď Benjamina Disraeliho na antisemitský výpad, učiněný při parlamentní debatě proti jeho osobě ze strany Daniela O'Connella “


Roy Littlesun foto
Roy Littlesun 12
Stařešina kmene Hopi 1934
„Ještě před příchodem inkvizice to byla kuchyň, která byla centrem všeho dění. Byla prvním chrámem, léčitelským centrem, alchymickou laboratoří, školou, prvním ekonomickým centrem - bankou. Každý dům měl svou "banku" a tou byla obilnice. Obilí bylo původní platidlo.“

Inocenc XI. foto
Inocenc XI. 1
papež 1611 – 1689
„Kristus podobné prostředky nepoužil; lid musí být do chrámu doveden, nikoli dovlečen. o francouzském pronásledování hugenotů“

Miloš Raban foto
Miloš Raban 3
český teolog, vysokoškolský pedagog a římskokatolický duc... 1948 – 2011
„Tohle je mimořádné poutní místo, má ohromnou sílu a přitom působí radostně. Je to místo radostného smíření na rozdíl od některých jiných poutních míst, která působí spíše ponuře. Skála, na níž vyrostl chrám, je ohniskem západního masívu Jizerských hor, řeka kolem ní vytváří zvláštní meandr.(v rozhovoru pro časopis Reflex)“

„Jestlipak měl chrám rozumu tvar srdce?“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 34 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .