Citáty na téma čin


Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Děkuji ti, můj nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, tvého milého Syna, že jsi mne zachoval od všeho zla a nebezpečí, a prosím tě, aby všechny mé činy a život se mohly líbit tobě. Do tvých rukou se odevzdávám s tělem, duší i se vším, co mám. Amen.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Netoužíme po věčnosti, ale nechceme se dočkat chvíle, kdy naše činy a věci náhle úplně ztratí smysl. V takové chvíli se ukáže prázdnota, jež nás obklopuje...“


Robert Ervin Howard foto
Robert Ervin Howard 5
americký autor 1906 – 1936
„Mé tvrdé paže dál svírají uzdu života – / dál jako bezbřehý oceán / má duše vztekem a vášní klokotá. / Zůstanu nespoután. // Mé levhartí oči dál lítý mají lesk / a drží ve své moci / divoký a zádumčivý blesk / planoucí tmou pravěké noci. // Nechť zchátrá a rozpadne se v hlínu / kultury lidské každý čin. / Jsem barbar z nejhlubšlho stínu, / který se tyčí nade vším.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Co záleží na strachu z odmítnutí, na odkládání nějakého činu na jindy, když nejdůležitější ze všeho je žít naplno a s radostí? Teď jsem zavřený v rakvi a je příliš pozdě vrátit se zpátky a prokazovat odvahu, kterou jsem neměl.“

Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891
„Kdo chvíli stál, již stojí opodál - den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje.“

Augusto Pinochet foto
Augusto Pinochet 4
chilský politik 1915 – 2006
„Všechno co jsem udělal, všechny mé činy, všechny problémy které jsem řešil jsem zasvětil Bohu a Chile, abych zachránil Chile před přicházejícím komunismem.“

 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.
„Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak potvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk.“


Kurt Cobain foto
Kurt Cobain 28
frontman skupiny Nirvana 1967 – 1994
„You see a lot up there, but don't be scared.Who needs action when you got words? - Vidíš tam toho hodně, ale neboj se,kdo potřebuje činy, když máš slova?("Plateau")“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců, kdo vesel baví posluchače o jejich činech, jejich velikosti, a s tichou radostí vidí sebe připojena na konec té krásné řady.“

 Homér foto
Homér 26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750
„Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby jen neštěstí zasáhlo jej.“

Vincent Van Gogh foto
Vincent Van Gogh 17
holandský malíř 1853 – 1890
„Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.“


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Lidé myslí pouze, jen aby ospravedlnili své špatné činy, a hovoří, jen aby maskovali své myšlenky.“

Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Život člověka donutí k mnoha dobrovolným činům.“

 Dalajláma foto
Dalajláma 64
14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Držte se tří R:
- respektu vůči sobe
- respektu vůči ostatním
- responsibility - zodpovědnosti za všechny svoje činy.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 286 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .