Citáty na téma činitel


Václav Havel foto
Václav Havel 47
disident, dramatik, esejista a prezident České republiky 1936 – 2011
„Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat: nálety, bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární.“

Paul Éluard foto
Paul Éluard 16
francouzský básník 1895 – 1952
„Není lásky šťastné nebo nešťastné, není lásky platonické ani ukojené, ani lásky zbytečné, ani lásky povinné. Láska je zvěstovatelka života, činitel vývoje. A tvář země se jí bez ustání mění.“


Sinclair Lewis foto
Sinclair Lewis 8
americký spisovatel a dramatik 1885 – 1951
„Reklama je velmi cenný ekonomický činitel, protože je to nejlevnější způsob, jak prodat zboží, zvlášť je-li bezcenné.“

William Henry Bragg foto
William Henry Bragg 4
britský vědec 1862 – 1942
„Psychologicky je nemožné, aby láska milenců měla stejnou úroveň. Vždy jeden druhého více miluje, nežli může být jeden od druhého milován. A právě zde je rozum v lásce důležitým činitelem, který může vyrovnávat rozdíly v úrovni lásky.“

Peter Phillips 1
britský umělec 1939
„Stroje, reklamu a sdělovací prostředky rozhodně nevnímám stejným způsobem jako generace předchozí, která nebyla těmito různými činiteli ovlivněna hned na počátku...Žil jsem uprostřed nich odjakživa, a je tedy přirozené, že je používám, aniž na ně vůbec myslím. “

Sergej Naryškin foto
Sergej Naryškin 2
ruský politik 1954
„Archivní dokumenty ho ukazují jako vysoce vzdělaného, střízlivě uvažujícího politika, vůdce jedné ze supervelmocí. Vidíme, jak se v jedné osobnosti spojoval konzervatismus státního činitele s odvahou reformátora.“

Barack Obama foto
Barack Obama 12
44. prezident USA 1961
„Překvapuje mě, kolik volených státních činitelů - i těch dobrých - stráví spoustu času mluvením o mechanismech politiky místo toho, aby se věnovali skutečně podstatným věcem. To je ta jejich mentalita, ten jejich prvořadý zájem udržet si křeslo nebo posouvat svoji kariéru kupředu…“

Mikuláš Bek foto
Mikuláš Bek 2
český pedagog, muzikolog a rektor Masarykovy univerzity 1964
„Na Masarykově univerzitě jsou vítáni všichni ústavní činitelé českého státu, vždy s jedinou výjimkou. A tou je doba volební kampaně, která je dle našeho přesvědčení vzhledem k nezbytné politické neutralitě univerzity dobou jakési karantény.“


Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Co tedy chceš, ty bludná duše? – Malovati a psáti. – Ale k čemu, proč? – Jako se křiví větve stromu. – Ale strom není za to placen, a ty chceš, musíš mít, nějaký plat a pensi! – Nechci; ale i tak jsem spíše strom než veřejný činitel. – A proč jsi tedy nespokojený? – Že nemohu býti dosti stromem.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„V dialogu je shoda tím nejnudnšjším činitelem.“

John Howe foto
John Howe 5
anglický puritánský teolog 1957 – 1705
„Lidé, kteří nevěří na posmrtný život, jsou svolnými činiteli jakéhokoliv myslitelného zla a tragédií v životě tomto.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Shoda je v rozpravě činitelem naprosto nudným.“


Gabriel Chevallier foto
Gabriel Chevallier 4
francouzský spisovatel 1895 – 1969
„Kariéry se dělají obvykle jen na doporučení určitých lidí. Protože úřední činitelé nemají čas na nějaké obstarávání informací o kandidátech, vybírají si toho, jehož jmenování udělá radost nejvýznamnějším osobám.“

John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy 35
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 – 1963
„Mám vážné pochybnosti o tom, zdali to někomu v budoucnu zabrání vést útočnou válku, když se nyní rozhodneme oběsit vedoucí činitele německého národa, bez ohledu na to, jak zavrženíhodné byly zločiny, jichž se dopustili. Za celým tímto rozsudkem se skrývá duch pomsty a pomsta je zřídka právo. Ve věci práva jsme se podřídili ruskému pojetí rozhodování, že společenské procesy jsou uskutečňovány momentální politikou vlády, která je u moci, a nikoli anglosaským pojetím práva a morálky.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .