Citáty na téma datum


Jeanne Moreau foto
Jeanne Moreau 9
francouzská herečka, zpěvačka, scenáristka a režisérka 1928 – 2017
„Ideální manžel je muž, který nikdy nezapomene datum narození své ženy, ale nikdy neví, kolik je jí let.“

Mary Ellen Chase foto
Mary Ellen Chase 1
1887 – 1973
„Vánoce, děti, to není jen datum. Je to stav mysli.“


Tomáš Sedláček foto
Tomáš Sedláček 8
Český ekonom a vysokoškolský pedagog 1977
„Ekonomové vytvářejí přesné kalkulace na základě nepřesných dat.“

Olga Tschechowa foto
Olga Tschechowa 1
herečka 1897 – 1980
„Kosmetika je umění vymazat datum svého narození.“

„Muzika není hodina dějepisu: Nemusela jsem memorovat seznam dat a faktů, stačilo, že jsem ji měla ráda.“

Jiří Kostka 4
český herec 1910 – 1985
„"Nekonečná řada dní se táhla od dávných věků, až dospěla k datu, kdy osud zasáhl její rodinu, a bez ohledu na to, co se stalo, pokračovala nezadržitelně dál. Ovšem čísla na tomto pomníčku již nepoposkočí."“ Deštivý den

Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Optimismus a pesimismus se liší pouze v datu konce světa.“

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Mládež chce poznávat život a rozumět mu datem dneška.“


Peter Ustinov foto
Peter Ustinov 12
anglický herec, spisovatel a dramatik 1921 – 2004
„Jubileum je datum, kdy jedna nula je kvůli nule oslavována dalšími nulami.“

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Data se ztrácejí v temnotách lidských dějin“ Strategie Bohů

Vladimir Semjonovič Vysockij foto
Vladimir Semjonovič Vysockij 18
sovětský zpěvák, skladatel, básník a herec 1938 – 1980
„Do paměti se vrývá každý šrám, data i tváře, dramatické scény. Paměť je studna, podívej se tam - v té hloubce uvidíš se sám a obraz bude trochu rozostřený.“

„Ještě že nám předem neohlašují datum našeho úmrtí. Určitě bychom dřív zemřeli pohnutím.“


Jacqueline Wilson foto
Jacqueline Wilson 1
spisovatelka 1945
„Je to zvláštní - každý rok prožíváme datum své smrti, a přitom o tom ani nevíme. Pokud si ho ovšem nevybereme sami.“

Oldřich Smutný foto
Oldřich Smutný 1
abstraktní malíř
„Zvířata broukají, štěkají, mňoukají, předou, vrní, vrčí, vrkají, vyjí, bučí, mečí, troubí, hejkají, hudrují, chrochtají, švitoří, zpívají, štěbetají... A přesto o nich říkáme, že nemluví. Asi proto, že jim nerozumíme. Ze stejného důvodu by si mohla zvířata myslet o nás totéž. Poněvadž ale nemají naši pyšnou přezíravost, rozumějí nám lépe než my jim. V přírodě umí mluvit i všechno, co žije. A žije všechno, nejen člověk a zvíře. I kámen zná datum svého narození.“ Labutě, labutě...

Jiří Paroubek foto
Jiří Paroubek 41
český ministr místního rozvoje ČR, člen českého Parlament... 1952
„„Pro nás mladé, kteří jsme únor 1948 neprožili jako osobní zkušenost, je toto datum především historická událost, kdy byla s konečnou platností rozhodnuta otázka politické moci, došlo k likvidaci pozic exponentů buržoazie v politickém životě republiky. Nyní, 30 let po únoru 1948, jsou pro nás mladé ideje Února živou výzvou. Nutí nás především k zamyšlení, kolik toho pro stranu a společnost děláme a kolik jsme schopni udělat. V naší stranické práci je stále co zlepšovat. Stojíme před výročními členskými schůzemi a okresními konferencemi strany, bude třeba se zamýšlet nejen nad výběrem členů do výborů místních organizací, ale i nad celkovou koncepcí práce těchto organizací. Vždyť ruku na srdce, kolik z těchto orgánů a organizací má důkladně rozpracovaný dvou až tříletý plán činnosti? Kolik z těchto místních organizací provádí například důkladnou přípravu kádrů? Stále nevyužívámě všech organizačních forem, které organizační řád předpokládá. Mám především na mysli možnost vytváření odborných komisí a to při okresních a krajských výborech strany. Vždyť tak bychom daleko lépe a kvalifikovaněji a tedy i s větší vahou vystupovali v zastupitelských sborech, členských organizacích Národní fronty i na svých pracovištích.““ „Únor odkazem i výzvou – Beseda pamětníků Února s nejmladší generací Československé strany socialistické“ – Beseda se uskutečnila začátkem května 1978 a byla uveřejněna v deníku Svobodné slovo. O čtyři roky později, 12.2.1982, byl na VIII. konferenci ČSS bratr Jiří Paroubek zvolen do Ústředního výboru ČSS. zdroj: [http://neviditelnypes.zpravy.cz/p_politika.asp?c=A060423_011435_p_politika_wag Dokument: Bratr Paroubek o Vítězném únoru], Neviditelný pes, 24.4.2006

 Cher foto
Cher 1
americká zpěvačka a herečka 1946
„Mé datum spotřeby je už dávno prošlé. Jsem v podstatě už tak stará, že nezáleží na tom, kolik mi je.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .