Citáty na téma dědic


Frederick John Kiesler foto
Frederick John Kiesler 1
rakouský architekt a sochař 1890 – 1965
„My, dědici chaosu, musíme být architekty nové jednoty.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské“ "šestero odkazů"


Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Za pláčem dědice je skrytý smích.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Když dědic pláče, v srdci se směje.“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Zlá předzvěst: lékař nemocného dědicem!“

Samuel Butler foto
Samuel Butler 33
básník a satirik 1612 – 1680
„Oznámíte-li někomu, že jste ho učinil svým dědicem, pak jediná slušná věc, kterou můžete udělat, je ihned umřít.“

„Smrt už je blízko – lékař se stal dědicem.“

 Molière foto
Molière 119
francouzský dramatik a herec 1622 – 1673
„Smrt nemá vždy otevřené uši k slibům a prosbám dědiců.“


„Se středoevropským prostorem to máte těžké. Na jednu stranu se pořád tak trochu cítíme být dědici jisté kulturní tradice, která nás spojovala a utvářela za Rakouska-Uherska. Ale jak to vlastně bylo, to už si nikdo nepamatuje, což ovšem neznamená, že bychom o tom nemohli fantazírovat.“

Jiří Konůpek 1
1919 – 1968
„Všichni jsme Proustovi dědicové.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Můžeš-li hřešit a neplakat nad tím, jsi dědicem pekla. Můžeš-li se oddávat hříchu, a pak být uspokojen, že jsi tak učinil, jsi na cestě do záhuby.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Nekonečný, a přece dítě. Věčný, a přesto zrozený z ženy. Všemocný, a přesto se držel ženiných prsou. Podpíral vesmír, a přesto potřeboval být nesen na matčiných rukou. Král andělů, a přesto domnělý syn Josefův. Dědic všech věcí, a přesto tesařův pohrdaný syn.“


Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Je-li dnešní člověk opravdu dědic všech věků, pak připomíná spíš dědice, který říká svému právníkovi, ať rodinný majetek se vším všudy prodá, aby měl peníze na dostihy a noční kluby.“

Katie MacAlister 15
autorka 1964
„Cože? Pierci, je mi devětatřicet! Na rození dědiců jsem moc stará. A toho člověka ani neznám!“ Deníky psané v korzetu

Sophronius Eusebius Hieronymus foto
Sophronius Eusebius Hieronymus 13
katolický světec a lékař 345 – 420
„Boháč je buď nepoctivec, nebo nepoctivcův dědic.“

Quintus Horatius Flaccus foto
Quintus Horatius Flaccus 169
římský lyrik -65 – -8 př. n. l.
„Vše jednou opustíš a dědic rázem tvé obrovské jmění získá.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .