Citáty na téma dějepis


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Na každé stránce dějepisu by mělo být natištěno: "vstup na vlastní nebezpečí".“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Dějepis je to, o čem si dějepisec myslí, že to tak bylo.“


„Dějepis.: co bylo, bylo, ba co víc, bylo i to, co nebylo.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Dějepis je způsob, jak se zbavit minulosti.“

„Muzika není hodina dějepisu: Nemusela jsem memorovat seznam dat a faktů, stačilo, že jsem ji měla ráda.“

Miloš Čermák foto
Miloš Čermák 1
český novinář 1968
„Vždy se směji, když někdo říká, že není chytrý na matematiku, ale že je chytrý na dějepis nebo na cokoliv jiného. Smutná pravda je, že kdo není chytrý na matematiku, není chytrý vůbec.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Dějepis bude jednou zařazen do oboru vědecké fantazie. Až bude trochu víc vědecký.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Jenom národ zachovalý a vzdělaný může míti svobodu a spojenou s ní dobrou vládu, tuto pravdu, které nás učí zkušenost dějepisu, musíme vždy především na zřeteli míti. Národ nevzdělaný, kdyby se celý zkrvácel samými revolucemi, nedocílí přece svobody a práva, nýbrž bude vždy zase brzy ošizen a do libovlády nazpět vtlačen. Národ mravně zkažený, byť by i vzdělán byl, přece zase svou pokažeností plete vždy sám na sebe metlu absolutie. … Kde není národ zachovalý a vzdělaný, tam jest marné svrhovati revolucemi staré vlády, neboť zase se dříve nebo později všechno zlé navrátí, třeba se osoby a okolnosti změnily, a národ nemá z revoluce nic než trochu škody a nepořádku. V takovém pádu musí se napřed odstraniti tyto závady každé pravé svobody a teprva potom jest naděje a vyhlídka na možnost dobré a trvanlivé právní vlády.“


Jiří Paroubek foto
Jiří Paroubek 41
český ministr místního rozvoje ČR, člen českého Parlament... 1952
„„Tvrzení, že nás prý jezuité naučili česky, je taková nehoráznost, když vidím ty Koniáše, kteří házeli knihy do plamenů, a hodili by do plamenů pekelných i lidi, kteří s nimi nesouhlasí - já to nechci nijak připomínat, pane poslanče, ale aspoň byste býval měl chodit na hodiny dějepisu, nebo aspoň si přečíst třeba román Temno. Ten napsal Alois Jirásek, což nebyl zcela jistě nepochybně komunista, abych vás uklidnil, že byste snad z toho zrudnul.“ (Právo, 30. dubna 2008)“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Jsou lidé, kteří se pohybují za kulisami světového dění a proto jsou také dva druhy dějepisu. Předně ten oficiální, zfalšovaný a dále tajný, v němž jsou skryty skutečné příčiny historických událostí – samé hanebné a podlé příběhy.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .