Citáty na téma despotismus


Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883
„Despotismus musí být brutální a nemůže být humánní. Brutální vztah lze udržovat jen brutalitou.“

Claude Adrien Helvétius foto
Claude Adrien Helvétius 20
francouzský filozof 1715 – 1771
„Cesta k despotizmu je lehká. Lid jen málokdy zpozoruje zlo, které mu chystá upevňující se tyranie.“


Claude Adrien Helvétius foto
Claude Adrien Helvétius 20
francouzský filozof 1715 – 1771
„Národy, které se zavedou v přepychu, stanou se dříve či později oběťmi despotismu.“

Leszek Kolakowski foto
Leszek Kolakowski 2
filosof, historik 1927 – 2009
„Existuje-li nějaký postup pro zavedení sociální jednoty, pak je přirozeným řešením tohoto problému despotismus, protože je jedinou známou technikou pro tento účel.“

„Diktátor je vůdce národa, který dává přednost moru despotismu před cholerou anarchie.“

Alexis De Tocqueville foto
Alexis De Tocqueville 7
francouzský politický myslitel a historik 1805 – 1859
„Despotismus, ze své vlastní povahy velmi podezíravý, považuje izolaci lidí za nejlepší záruku svého vlastního trvání… Despota snadno promine svým poddaným, že ho nemají rádi – ovšem za předpokladu, že ani poddaní navzájem se nebudou mít rádi.“

Petar Čule 1
1898 – 1985
„Privilegia škodí církvi víc než pronásledování (...) Je třeba zavrhnout jak klerikalismus, tak césaropapismus. Církev se musí zříci všech výsad ze strany státu, musí se držet stranou politiky a nepokoušet se o časnou teokracii. Musí stůj co stůj zdůrazňovat přednost duchovních hodnot a důstojnost lidské osoby, a tím odsoudit jakoukoli formu despotismu a totalitarismu jako zločin proti lidskosti.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Despotismus podložený dobrými úmysly je tou nejlepší formou vlády, jakou si dokážeme představit.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .