Citáty na téma dialog


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Mnohé filmové dialogy píší zákeřní stoupenci němého filmu.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Smysl duchovního rozvoje člověka spočívá v jeho kvalitativní vnitřní změně. Tím se v první řadě rozumí nejenom obnova duchovního dialogu s Bohem skrze hluboké vnitřní pocity, skrze upřímnou lásku k Němu, ale i skrze život prostřednictvím této svátosti v každém prožitém dni. Člověk ve skutečnosti k čistému vnitřnímu dialogu s Bohem tíhne.“


André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967
„Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.“

Kurt Vonnegut foto
Kurt Vonnegut 24
americký spisovatel 20. století 1922 – 2007
„Kilgore Trout kdysi napsal povídku, která byla dialogem mezi dvěma kvasinkami. Pojídaly cukr, dusily se ve vlastních výkalech a diskutovaly při tom o smyslu života. Vzhledem k jejich omezené inteligenci jim nikdy nepřišlo na mysl, že vlastně vyrábějí šampaňské.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Dialog se sebou samým není snadný. Ale věčně naslouchat vnitřnímu monologu - to je šílená nuda.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Nedaří-li se dialog, stáhni se do monologu.“

Albert Camus foto
Albert Camus 79
francouzský spisovatel a novinář 1913 – 1960
„Revoluce se mohou prosadit násilím, ale udržet se mohou jedině dialogem.“

Reinhard K. Sprenger foto
Reinhard K. Sprenger 24
německý hudebník 1953
„Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje.“


Albert Vanhoye foto
Albert Vanhoye 1
jezuitský kněz a kardinál 1923
„Dialog mezi křesťany a Židy je možný, protože sdílíme společné bohaté dědictví, které nás spojuje. Je velmi potřebné postupně odstraňovat neporozumění a předsudky z obou stran v prospěch lepšího pochopení dědictví, na kterém máme podíl, posilovat to, co nás vzájemně spojuje.“

 Emmanuel foto
Emmanuel 1
řecký ortodoxní kněz a francouzský metropolita 1958
„V každém případě celá pravoslavná církev si přeje, aby dialog s katolickou církví pokračoval a dovedl nás k vytouženému cíli, totiž setkání všech u jediného kalicha. Všechny naše pravoslavné církve se účastní teologického dialogu. Je to nutné a je to naše povinnost. Aby všichni byli jedno.“

Michael Bloomberg foto
Michael Bloomberg 1
americký obchodník a politik, starosta New Yorku 1942
„Nikdo mě prezidentem Spojených států nezvolí. Byl bych ale rád, kdybych mohl ovlivňovat dialog.“

Jerzy Turowicz foto
Jerzy Turowicz 1
polský novinář a publicista 1912 – 1999
„Jsem tvrdohlavý, i když jsem člověk dialogu, a dokonce i kompromisu.“


Milan Machovec foto
Milan Machovec 1
český filozof a vysokoškolský pedagog 1925 – 2003
„...ti, kdo mají absolutní moc, nemohou vést dialog s nikým.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„V dialogu je shoda tím nejnudnšjším činitelem.“

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Kdokoli však přijde ke dveřím básnickým bez šílení od Mús, jsa přesvědčen, že bude dobrým básníkem již pouhou znalostí umění, je sám nedokonalý, a také básnické dílo rozumného zanikne před dílem šílících. (Sókratés v dialogu Faidros)“

„Dialog omezený na výměnu citoslovcí.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 22 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .