Citáty na téma dialog


Albert Camus foto
Albert Camus 79
francouzský spisovatel a novinář 1913 – 1960
„Revoluce se mohou prosadit násilím, ale udržet se mohou jedině dialogem.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Mnohé filmové dialogy píší zákeřní stoupenci němého filmu.“


Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Smysl duchovního rozvoje člověka spočívá v jeho kvalitativní vnitřní změně. Tím se v první řadě rozumí nejenom obnova duchovního dialogu s Bohem skrze hluboké vnitřní pocity, skrze upřímnou lásku k Němu, ale i skrze život prostřednictvím této svátosti v každém prožitém dni. Člověk ve skutečnosti k čistému vnitřnímu dialogu s Bohem tíhne.“

André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967
„Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.“

Kurt Vonnegut foto
Kurt Vonnegut 24
americký spisovatel 20. století 1922 – 2007
„Kilgore Trout kdysi napsal povídku, která byla dialogem mezi dvěma kvasinkami. Pojídaly cukr, dusily se ve vlastních výkalech a diskutovaly při tom o smyslu života. Vzhledem k jejich omezené inteligenci jim nikdy nepřišlo na mysl, že vlastně vyrábějí šampaňské.“ Snídaně šampiónů

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Dialog se sebou samým není snadný. Ale věčně naslouchat vnitřnímu monologu - to je šílená nuda.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Nedaří-li se dialog, stáhni se do monologu.“

Reinhard K. Sprenger foto
Reinhard K. Sprenger 24
německý hudebník 1953
„Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje.“


Albert Vanhoye foto
Albert Vanhoye 1
jezuitský kněz a kardinál 1923
„Dialog mezi křesťany a Židy je možný, protože sdílíme společné bohaté dědictví, které nás spojuje. Je velmi potřebné postupně odstraňovat neporozumění a předsudky z obou stran v prospěch lepšího pochopení dědictví, na kterém máme podíl, posilovat to, co nás vzájemně spojuje.“

 Emmanuel foto
Emmanuel 1
řecký ortodoxní kněz a francouzský metropolita 1958
„V každém případě celá pravoslavná církev si přeje, aby dialog s katolickou církví pokračoval a dovedl nás k vytouženému cíli, totiž setkání všech u jediného kalicha. Všechny naše pravoslavné církve se účastní teologického dialogu. Je to nutné a je to naše povinnost. Aby všichni byli jedno.“

Michael Bloomberg foto
Michael Bloomberg 1
americký obchodník a politik, starosta New Yorku 1942
„Nikdo mě prezidentem Spojených států nezvolí. Byl bych ale rád, kdybych mohl ovlivňovat dialog.“

Jerzy Turowicz foto
Jerzy Turowicz 1
polský novinář a publicista 1912 – 1999
„Jsem tvrdohlavý, i když jsem člověk dialogu, a dokonce i kompromisu.“


Milan Machovec foto
Milan Machovec 1
český filozof a vysokoškolský pedagog 1925 – 2003
„...ti, kdo mají absolutní moc, nemohou vést dialog s nikým.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„V dialogu je shoda tím nejnudnšjším činitelem.“

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Kdokoli však přijde ke dveřím básnickým bez šílení od Mús, jsa přesvědčen, že bude dobrým básníkem již pouhou znalostí umění, je sám nedokonalý, a také básnické dílo rozumného zanikne před dílem šílících.“ Sókratés v dialogu Faidros

„Dialog omezený na výměnu citoslovcí.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .