Citáty na téma dílna


Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci nejpodobnějšími.“


Friedrich Maximilian Klinger foto
Friedrich Maximilian Klinger 2
německý dramatik a romanopisec 1752 – 1831
„Líné ruce jsou ďáblova dílna.“

Ivan Sergejevič Turgeněv foto
Ivan Sergejevič Turgeněv 18
ruský spisovatel 1818 – 1883
„Příroda není chrám, ale dílna, ve které je člověk dělníkem.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Vy, příští lidé, jen berte z našich dílen surovinu, jež tam zbyla nevyužita a pracujte s ní dále podle své vůle. Musíte nás však dovedností předčít!“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Lidé dovolí Bohu být kdekoliv, jen ne na Jeho trůně. Dovolí Mu být v Jeho dílně, utvářet světy a dělat hvězdy. Dovolí Mu být v Jeho chudobinci, rozdávat své almužny a udílet štědré dary. Dovolí Mu nést zemi a podpírat její pilíře, nebo rozsvěcovat nebeská světla, či vládnout vlnám vždy dmoucího oceánu; ale když Bůh vystoupá na svůj trůn, pak Jeho stvoření skřípá zuby. A my hlásáme Boha na trůnu, a Jeho právo činit se svými, jak chce sám, jednat se svým stvořením, jak se Mu zdá nejlépe, aniž by se o tom s nimi radil; tehdy na nás syčí a hrozí nám, a tehdy se lidé odvrací, zacpávajíce si uši, neboť Bůh na trůnu není Bůh, kterého milují. Ale je to Bůh na trůnu, kterého milujeme kázat. Je to Bůh na svém trůnu, komu věříme.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .