Citáty na téma dobrota


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„V srdci lidském je stálý boj dvou nepřátel: zlé vůle a dobroty.“

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 81
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Kolik je v člověku dobroty, tolik je v něm života.“


„Bývá-li dobrota ženy nekonečná, bývá i její zloba bez konce.“

Ludwig Van Beethoven foto
Ludwig Van Beethoven 17
německý hudební skladatel 1770 – 1827
„Neuznávám jiné vznešenosti, mimo lidskou dobrotu.“

Reinhard Heydrich foto
Reinhard Heydrich 6
německý nacistický úředník během druhé světové války 1904 – 1942
„Nyní jsme za vůdcova vedení obsadili v Evropě nesmírný prostor. Je lhostejné, jaká bude forma vztahů těchto zemí k nám, ale je to pouto definitivní... Bude nutno rozeznávat tři velké skupiny. Především země s germánským obyvatelstvem. To jsou lidé, mající naši krev a tím i naši povahu. Je jasné, že s těmi to lidmi musíme jednat jinak, než s přislušníky jiné rasy, národy slovanskými.
Druhá skupina jsou východní prostory, osídlené částečně Slovany. Tam je třeba vědět, že dobrota bude chápána jen jako slabost; sám Slovan vůbec nechce, aby se s ním zacházelo jako s člověkem rovnoprávným, a je zvyklý, že si pán s ním nezadává.
Jsou to prostory, jejichž obyvatelé, mám-li to říci docela drasticky, nám musí sloužit jako otroci... Základní linie musí platit: tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady už nemá koneckonců co pohledávat!“

Anthony de Mello foto
Anthony de Mello 61
indický spisovatel 1931 – 1987
„Bytost dobrého srdce vidí všude dobrotu a člověk špatný zase jen samou špatnost, neboť člověk má tendenci vidět v druhých odraz sebe sama.“

 Saadí foto
Saadí 8
perský básník 1184 – 1291
„Něžnými slovy a dobrotou je možno na vlásku vésti slona.“

Božena Němcová foto
Božena Němcová 45
česká spisovatelka 1820 – 1862
„Dobrota srdce okrašluje pěknou tvář.“


Martin Luther King foto
Martin Luther King 20
americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí ob... 1929 – 1968
„Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Dobrota je duši totéž, co zdraví tělu: máš-li ji, nepozoruješ ji.“

Otokar Březina foto
Otokar Březina 5
český básník a spisovatel 1868 – 1929
„Štěstí je jen v lásce, v myšlence a v dobrotě srdce. Všechno ostatní je bolest.“

Božena Němcová foto
Božena Němcová 45
česká spisovatelka 1820 – 1862
„Dobrota srdce okrašluje tvář.“


Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Pokud se bude člověku předvádět všechno v dobrém světle, budou se v jeho pozornosti zdůrazňovat duchovní momenty života, budou se více ukazovat příklady dobroty, mravnosti, kulturnosti, dobrého chování, duchovního způsobu myšlení, tak bude tento člověk formovat svůj pohled na svět podle tohoto klíče.“

Dušan Radovič foto
Dušan Radovič 69
srbský básník 1922 – 1984
„Usmějte se. A ve vašem úsměvu ať je spousta dobroty a jenom trošku, trošičku trpkosti. Odpusťte životu a světu, že nejsou dokonalí.“

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.
„'Ježíš' byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu. --Martin Luther King“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„A co je to ten duchovní život? Život, to je řada událostí, kde každý okamžik je jako článek řetězce, jako záběr z filmu, na kterém jsou zaznamenány všechny myšlenky a činy člověka. Stává se, že se díváš na dobrý film, který v tobě vyvolává pozitivní dojmy, protože většina jeho záběrů je světlá a jasná. A stává se, že se díváš na jiný film a ten v tobě vyvolává negativní náladu, protože většina jeho záběrů je temná a pochmurná. Takže je důležité, aby film tvého života byl světlý a jasný, aby v něm bylo co možná nejvíce dobrých záběrů. A každý záběr je ten okamžik tady a teď. Kvalita každého záběru tvého životního filmu závisí výlučně na tobě, neboť jsi to ty, kdo činí tvůj život světlým nebo temným svými myšlenkami a činy. Okamžik, který jsi prožil, už nesmažeš, nevystřihneš, a podruhé už se opakovat nebude. Duchovní život to je tehdy, kdy je každý záběr nasycen Dobrotou, Láskou, dobrými úmysly a činy.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .