Citáty na téma dohoda


Winston Churchill foto
Winston Churchill 79
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Británie a Francie měly na vybranou mezi válkou a hanbou. Zvolily hanbu. Budou mít válku.“ Churchill k Chamberlainovi v House of Commons po podpisu Mnichovské dohody, 1938

Edvard Beneš foto
Edvard Beneš 18
druhý československý prezident 1884 – 1948
„Slovo ”sudetský”, ”Sudetenland”, ”sudeťák” bude navždy v českých zemích spojeno s nacistickým zvířectvím na nás Češích i na demokratických Němcích prováděným v osudné krizi před a po roce 1938. Musíme se snažit o novou dohodu zbavení se i těch smutných, politicky osudných a pro nás nepřijatelných rekvizit nacistické politiky.“ Zásadní stanovisko k usnesení představenstva SdS ze dne 7. VI. 1942, odevzdané Wenzelu Jakschovi 1. XII. 1942.


Étienne Bonnot De Condillac foto
Étienne Bonnot De Condillac 21
francouzský akademik 1715 – 1780
„Charakter národů se ukazuje ještě otevřeněji než charakter jednotlivců - lidé v davu nemohou jednat podle dohody, aby ukryli své vášně.“

Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Rozpad SSSR, KSSS, porážka socialismu v řadě zemí Evropy a negace dohod Jaltské a Postupimské konference šéfů vlád SSSR, USA a Velké Británie vedou nutně k otázce, zda šlo ze strany Gorbačova o omyl, neschopnost, či zradu. Soudě podle jeho postojů po tzv. pokusu o převrat v SSSR v srpnu roku 1992 možno hovořit o zradě. Bohužel, navíc i o ztrátě morálky."“ s. 99

Don Miguel Ruiz 22
mexický spisovatel 1952
„Musíme být tím, čím jsme, abychom se nemuseli představovat ve falešném světle. Milujete-li mne takového, jaký jsem, tak dobře: Vezměte si mě." Nemilujete-li mne takového, jaký jsem, také dobře: "Nashledanou, najděte si někoho jiného."“ Čtyři dohody

Don Miguel Ruiz 22
mexický spisovatel 1952
„Pokud s námi někdo nezachází s láskou a úctou, můžeme pokládat za dar, jestliže se vzdálí. Pokud takový člověk neodejde, budeme s ním určitě snášet utrpení mnoho let. Když odejde, bude to chvíli bolet, ale naše srdce se nakonec zahojí. Pak si budeme moci vybrat to, co skutečně chceme“ čtyři dohody

Alain Robbe-Grillet foto
Alain Robbe-Grillet 5
francouzský zemědělský inženýr, filmař a spisovatel 1922 – 2008
„Přátelství je šťastný a nezávislý slib, který dáme sami sobě a který přes všechny vášně zájmy, soupeření a náhody mění přirozenou náklonnost v dohodu již předem nezměnitelnou.“

Laurence J. Peter foto
Laurence J. Peter 8
kanadský pedagog 1919 – 1990
„Existují lidé, kteří po uzavření dohody fifty-fifty trvají na tom, že ta pomlčka patří jim.“


„Manželství je dohoda mezi dvěma lidmi, kteří se pak už často nikdy nedohodnou.“

David Ben-Gurion foto
David Ben-Gurion 19
izraelský politik, sionistický vůdce, ministerský předsed... 1886 – 1973
„Částečný židovský stát není konec ale pouze začátek… Měli bychom do tohoto státu přivést tolik Židů, co to jen bude možné… Měli bychom založit mnohovrstevnatou židovskou ekonomiku – zemědělskou, průmyslovou a přímořskou. Měli bychom organizovat moderní obranné síly, dedikovanou armádu (…) a poté jsem si jist, že nám nezabrání usadit se v dalších částí této země, buď prostřednictvím vzájemné dohody s našimi arabskými sousedy nebo jinými prostředky. Naše schopnost penetrovat tuto zemi se zvýší, pokud tu bude stát.“ 1937

Přemysl Sobotka foto
Přemysl Sobotka 2
český kandidát na prezidenta (2013), předseda senátu ČR, ... 1944
„Za první republiky jsme měli navázána spojenectví - s Francií nebo v rámci Malé dohody, všichni nás ale nechali na holičkách a zůstali jsme sami. Musíme být velmi opatrní při vyjednávání naší další pozice v EU. Neměli bychom bez rozmyšlení chodit do projektů, které někde vznikají.“

George Wildman Ball foto
George Wildman Ball 1
americký diplomat 1909 – 1994
„Znal jsem ho jen z četby, byl pro mne legendární postavou, kterou jsem pozoroval z dálky. Stejně jako demokrat Stevenson jsem měl na LBJ velmi běžný názor, že je schopný politický manipulátor, 'vyjednávač', který je ochoten kvůli dohodě ustoupit i v politice, jíž jsem byl zcela oddaný.“


Chajim Arlozorov foto
Chajim Arlozorov 2
sionistický vůdce 1899 – 1933
„Sionismus se nemůže v daných podmínkách změnit v realitu bez přechodného období organizované revoluční vlády židovské menšiny. Neexistuje cesta, aby se k židovské většině nebo dokonce jen k rovnováze mezi oběma rasami (nebo třeba k dohodě dostačující k poskytnutí základny pro kulturní centrum) dospělo systematickou imigrací a kolonizací bez období nacionalistické menšinové vlády, která by uzurpovala státní mašinerii, správu a vojenskou moc, aby se předešlo nebezpečí, že budeme smeteni početní převahou a povstáním (čemuž bychom nemohli čelit, kdybychom neměli k dispozici stání mašinerii a vojenskou sílu).“

Søren Kierkegaard foto
Søren Kierkegaard 55
dánský filosof a teolog 1813 – 1855
„Mlčení jsou nástrahy ďáblovy; čím více se mlčí, tím strašnější je démon; ale mčení je také společná dohoda mezi božstvem a jedincem. --str.76“

Jiří Paroubek foto
Jiří Paroubek 41
český ministr místního rozvoje ČR, člen českého Parlament... 1952
„„Měli byste mi být vděční, že jsem vás zachránil před politickou blamáží“ Jiří Paroubek poté, co sociální demokraté porušili dohodu s části parlamentních stran, spojili se s KSČM a nepodpořili rozpuštění Sněmovny k vypsání předčasných voleb.“ Novinky Práva, 15.9.2009

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Dohoda s čertem, ať vědomá nebo tichá, je vždycky hloupý obchod.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .