Citáty na téma doporučení


Stephen King foto
Stephen King 200
americký spisovatel 1947
„... doporučené heslo "Obrátíme to mračení vzhůru nohama!" - Lunapark“

Maxmilián Kolbe foto
Maxmilián Kolbe 14
polský františkánský mnich 1894 – 1941
„Doporučení o způsobu rozhovoru s Ježíšem v době návštěvy: Říkejme Mu, že ho milujeme. Můžeme se Ho ptát, co od nás očekává, jaká Jsou jeho přání. Potom je také možné Ježíše prosit o něco pro sebe nebo pro druhé. Můžeme s Ježíšem mluvit jako bratr s bratrem, jako přítel s přítelem, a dokonce ještě lépe, protože se stává, že lidé nám nemohou rozumět, zatímco Ježíš rozumí každému z nás.“


Donald Trump foto
Donald Trump 9
americký podnikatel a politik 1946
„Pro Evropu byla migrace děsivá věc a za mnohé může sama EU. Osobně bych řekl, že bez Evropské unie jim (Britům) bude líp, ale není to z mé strany doporučení, jen pocit.“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel 100
„Už pěkná tvář je němé doporučení.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Krása je otevřený doporučený dopis, který vám už předem získává srdce jiných.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Krása je lepším doporučením, než všechny listy.“

Francis Bacon foto
Francis Bacon 85
anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 – 1626
„Krásná tvářička je doporučení beze slov.“

Julie Garwood 38
americká spisovatelka 1946
„Utáhni ty stehy pořádně. – Ano, doktorko Sullivanová. – Takže v pondělí mám poslední šanci vzít tě do ráje? – Do ráje? Minulý týden ses chystal obrátit můj svět vzhůru nohama. Teď mě chceš vzít do ráje? – To ti garantuju. Mám doporučení, jestli je chceš vidět. – S tím nepočítej, Kevine. – Já se nevzdám. – Já vím.“ Ideální muž


Emanuel Rádl foto
Emanuel Rádl 12
český biolog, filozof a politický spisovatel 1873 – 1942
„Ježíš přišel mezi lidi bezbranný, neměl ani doporučení ani peněz ani obydlí ani služebníků ani lidových mas ani úřadů ani policie, ba ani psacího pera neměl. Předstoupil sám a sám před lid pouze se svým novým poselstvím. Láska, kázání, poučování, chvála a kritika a ovšem znalost Starého zákona byly jedinou jeho zbraní. Nemá filosof hledět s úžasem na takový podnik, čistou myšlenku založit vládu nad lidmi, podnik, proti kterému je učení Pythagorovo o filosofii mimo světský ruch anebo učení Platonovo o filosofech králích jen hrubým tápáním po zemi.“ Útěcha z filosofie

Ondřej Horký 1
český publicista
„Úzký ekonomický pohled často vede k nepochopení a politickým doporučením, která rozvojové země poškozují, a zůstávají výhodná především pro bohaté země.“

Petra Neomillnerová 8
česká spisovatelka 1970
„... nebudu tak kulantní jako můj předchůdce. Chci po vás jen pár věcí. Vyhýbejte se travičství, únosům, lidským obětem a nešukejte nikoho pod třináct. Pokud to přes mé doporučení uděláte, není mé rameno to místo, kde budete brečet.“ Moire; Nakažení

William Wilberforce foto
William Wilberforce 16
anglický politik 1759 – 1833
„A jistě, člověk by řekl, že není zapotřebí přílišné neodbytnosti, abychom lidi pohnuli ke čtení té svaté knihy. Rozum tomu velí, zjevení tomu nařizuje: “Víra pochází z slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží.”— „Ptejte se na Písma.”— „Hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest v vás.“ Taková jsou prohlášení a příkazy inspirovaných autorů; příkazy potvrzené doporučením všech, kdo poslouchají to napomenutí. Leč, lze však popřít, že co se týče Biblí v našich domácnostech, jsme nevědomí jejího obsahu; a že z toho ve velké míře vyplývá, že větší část křesťanského světa ví tak málo a mýlí se tak moc v tom, co se dotýká náboženství, které vyznávají?“

Gabriel Chevallier foto
Gabriel Chevallier 4
francouzský spisovatel 1895 – 1969
„Kariéry se dělají obvykle jen na doporučení určitých lidí. Protože úřední činitelé nemají čas na nějaké obstarávání informací o kandidátech, vybírají si toho, jehož jmenování udělá radost nejvýznamnějším osobám.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .