Citáty na téma dosažení


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení nedosaženou věc víc, než má ceny.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Vedu-li válku proto, abych dosáhl míru, vytvářím válku. Mír není stav, jehož by se dalo dosáhnout válkou. Jestliže uvěřím v mír dosažený zbraní, pak zemřu, sotva odzbrojím. Mír mohu nastolit jen tehdy, pokud ho sám vytvářím.“


Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 181
anglický spisovatel 1948 – 2015
„A používat démony k dosažení vlastních cílů bylo totéž jako pokoušet se chřestýšem utlouci k smrti myš.“

Franz Grillparzer foto
Franz Grillparzer 14
rakouský dramatik a spisovatel 1791 – 1872
„Podlí lidé jsou vždy praktičtější než ti čestní, protože jim jsou lhostejné prostředky k dosažení jejich cílů.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Závist, ta odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.“

Arthur C. Clarke foto
Arthur C. Clarke 21
britský sci-fi spisovatel, vynálezce, podmořský průzkumní... 1917 – 2008
„Je asi opravdu lepší být trochu vyšinutý a cítit sa šťasten, než těšit sa duševnímu zdraví a být přitom nešťastný. Nejlepší ze všeho ovšem je žít při zdravém rozumu s pocitem plného štěstí.
Dosažení tohoto cíle bude pro naše potomky patrně najvětší výzvou pro budoucnost. Ba může rozhodnout i tom, zda nějakou budoucnost před sebou vůbec budeme mít. (A. C. Clarke, 19. září 1996)“

Jean-Marie Lustiger foto
Jean-Marie Lustiger 1
pařížský arcibiskup 1926 – 2007
„Jsem rozený Žid a tím zůstanu, třebaže to pro mnohé bude nepřijatelné. Povolání hebrejského lidu je - podle mého názoru - přinášet světlo nežidům. Věřím, že Křesťanství je prostředkem k dosažení tohoto cíle. “

„Udělali si z nás nástroje pro dosažení svých zrůdných cílů. […] Nehodlám totiž dopustit, aby mě jediný z těch grázlů použil k účelu, pro který jsem byl Systémem vyroben, zakončil vibrátorek.“


Carl von Clausewitz foto
Carl von Clausewitz 3
německo-pruský voják a vojenský teoretik 1780 – 1831
„K dosažení vítězství shromáždíme jednotky v centru vší síly a moci, v těžišti, nepřítele.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Najdi v sobě křišťálový pramen své duše a pochopíš, že všechno toto hmotné pozlátko – auta, byty, chaty, postavení ve společnosti – všechny tyto hmotné statky, při jejichž dosažení strávíš celý svůj vědomý život, jsou jen prach. Prach, který se v tomto pramenu okamžitě promění v nicotu. A život ubíhá. Život, který můžeš využít k proměně na nekonečný oceán Moudrosti.“

Alexander Huber foto
Alexander Huber 1
německý horolezec 1968
„Vrátit se z hory bez dosažení vrcholu znamená sice porážku, ale také je to především šance vrátit se.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Copak je tato geniální rovnice pro dosažení nesmrtelnosti opravdu tak jednoduchá: Ovládat své myšlenky, Věřit a Milovat.“


Peter Tosh foto
Peter Tosh 4
jamajský zpěvák a skladatel 1944 – 1987
„Pokud nechcete nést kříž, nemůžete nosit korunu, takže musíš projít nějakou formou ponížení k dosažení soužení.“

Zig Ziglar foto
Zig Ziglar 34
americký motivační řečník 1926 – 2012
„Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete.“

Samuel Richardson foto
Samuel Richardson 5
1689 – 1761
„Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda.“

Thomas Carlyle foto
Thomas Carlyle 38
skotský filozof, satirik, esejista, historik a pedagog 1795 – 1881
„Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou - také v tobě.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 45 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .