Citáty na téma dub


Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Neumíš-li být silná jako dub, buď silná jako jalovec nebo houževnatá mateřídouška. Ta, co bez reptání přijímá žár a sucho, zimu, plodnost i zranění.“

„(O zaniklé vesnici) Již z dálky bylo možno vidět mohutné lípy překypující listím, duby a kaštany, cosi jako plísně [... ] na mrtvém stvoření, které se postupným rozkladem stává základem stvoření jiných.“


„Pohřběte mě pod dubem. Má mysl se bude stovky let rozechvívat  listím.“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Až uvidíte že se chystám umřít, odneste mě do stínu dubu! Slibuji Vám, že se odtud vrátím.“

„Ó, Přírodo! Kdybys mě tak byla stvořila alespoň jako dub! Ale tys mě stvořila jako list.“

„Lepší kořen dubu nežli stvol břečťanu.“

„Pod mnoha ranami padne i dub.“

„Břečťan vidí v pyšném kmeni dubu jen neschopnost se plazit.“

„Břečťan je přesvědčen, že podpírá dub.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .