Citáty na téma důkaz


Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Někdy je skutečně tak zle, jak se zdá. Ale mám též důkazy, že občas něco dopadne ještě líp, než jsme se odvážili doufat“

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827
„Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost.“


Théodore De Banville foto
Théodore De Banville 9
francouzský spisovatel 1823 – 1891
„Nenávidíte-li mě, těší mne to stejně, jako byste mě milovali, neboť je to důkaz toho, že nejsem lhostejný vašemu srdci.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“

Matthew Henry foto
Matthew Henry 59
teolog z Walesu 1662 – 1714
„Nejlepší důkaz, že máme pravdu je, když chodíme v pravdě.“

John Locke foto
John Locke 9
anglický filozof a lékař 1632 – 1704
„Síla našeho přesvědčení není konečně důkazem jeho správnosti.“

David Hume foto
David Hume 7
skotský filozof, ekonom a historik 1711 – 1776
„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

Květa Legátová 1
česká spisovatelka a romanopisec 1919 – 2012
„Bohatství ničí člověka stejně jako bída a hlad. Může být celoživotně zdecimován tím, že žije v pohodlí, které neunese. Důkazy toho máme na každém kroku.“


Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Nesmíme se nechat zmást důkazy.“

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827
„Odpouštění je větším důkazem lásky než žárlivost.“

Christopher Hitchens foto
Christopher Hitchens 6
britský americký autor a novinář 1949 – 2011
„To, co může být tvrzeno bez důkazů, může být bez nich také odmítnuto.“

Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957
„V západní kultuře je jazyk – potažmo slovo – jediným věcným důkazem, že jsme naživu; a naopak, smrt a ticho, respektive mlčení, jedno jsou: „Kdyby mi Hospodin nebyl ku pomoci, tudíž by se octla duše má v mlčení.“ (Hledání ztraceného jazyka )“


Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá mít žádné jmění, nýbrž aby bylo všechno společné a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tady hned na první pohled každý, že takové učení je nanejvýš bláznovské a že se mohlo jen vyrojit z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy chtěli z člověka učinit něco buď lepšího, neb horšího, ale vždy něco jiného, než je člověk.“

Carl Sagan foto
Carl Sagan 19
americký astrofyzik, kosmolog a pedagog 1934 – 1996
„Nepřítomnost důkazu není důkazem neexistence.“

Carl Sagan foto
Carl Sagan 19
americký astrofyzik, kosmolog a pedagog 1934 – 1996
„Nemůžete přesvědčit věřící o čemkoli, protože jejich víra není založená na důkazech, ale je založena na hlubokém základě potřeby věřit.“

Isaac Newton foto
Isaac Newton 9
britský fyzik a matematik a zakladatel moderní klasické f... 1643 – 1727
„V Bibli existuje více důkazů autentičnosti, než bychom nalezli v jakýchkoli světských dějinách.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 105 citátů

Obrázky s citáty na téma důkaz

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .