Citáty na téma egoismus


Nikola Tesla foto
Nikola Tesla 25
vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 – 1943
„Co teď chceme je bližší kontakt a lepší porozumění mezi individualitami a komunitami celé planety, a eliminace egoismu a pýchy, která vždycky uvrhne svět do pravěkého barbarství a svárů… Mír může přijít pouze jako přirozený důsledek univerzálního osvícení.“

Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce 85
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 – 1913
„Egoista je člověk, který nemá úctu před cizím egoismem.“


 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.“

Ivan Trojan foto
Ivan Trojan 1
český dabér a herec 1964
„Mám pocit, že kolem nás je čím dál víc neslušnosti, egoismu a lhostejnosti. Mně to vadí. A tak se snažím takový nebýt“

Henry Wadsworth Longfellow foto
Henry Wadsworth Longfellow 11
americký básník 1807 – 1882
„Žárlivost má kořeny spíš v egoizmu než v lásce.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Žena je slabá bytost, která když se vdává, má obětovat svému muži svou vůli. Naproti tomu jí má muž obětovat svůj egoismus.“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Egoista napřed nazve život nemilosrdnou válkou a pak si dá co největší práci, aby vycvičil své nepřátele ve válčení. Hlásat egoismus znamená provádět altruismus.“

„Obětovali bychom vše na světě pro ty, které milujeme, neboť vstoupili do užšího kruhu našeho egoismu.“


Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Egoismus je pramenem a principem všech našich hnutí, rodí se s člověkem a neopouští ho, pokud žije.“

Noam Chomsky foto
Noam Chomsky 2
americký lingvista (MIT) 1928
„„Je nutné zničit naději, idealismus, solidaritu a starost o chudé a utlačované, je nutné nahradit tyto nebezpečné city sebestředným egoismem a všudypřítomným cynismem, který se domnívá, že veškerá změna je k horšímu, takže člověk by pak měl jednoduše přijmout, že státně kapitalistický řád s jeho inherentními nerovnostmi a útiskem je to nejlepší, čeho lze dosáhnout. Ve skutečnosti je v plném proudu široká mezinárodní propagandistická kampaň, která má přesvědčit lidi – zejména mladé – nejen o tom, že by právě toto měli cítit, ale že to takto dokonce už sami cítit chtějí, a že pokud si tento soubor hodnot neosvojí, zůstanou podivnými pozůstatky oné strašlivé doby, která již naštěstí uplynula.““

Sóseki Nacume foto
Sóseki Nacume 2
japonský romanopisec Meiji období 1867 – 1916
„Altruismus přežívá už jen ve vnější formě. Místo něj nastupuje egoismus, což nám, bohužel, pomáhá v pokroku.“

„Nezištná láska je přece jen egoismus ve své ušlechtilejší podobě.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .