Citáty na téma emoce


Demi Lovato foto
Demi Lovato 20
americká zpěvačka, herečka a skladatelka 1992
„Je lepší cítit každý druh emocí než necítit.“

Mae West foto
Mae West 14
americká herečka a sexuální symbol 1893 – 1980
„Láska není emoce nebo instinkt. Je to umění.“


Ricciotto Canudo foto
Ricciotto Canudo 1
1879 – 1923
„Film jako umění totální syntézy, toto báječné novorozeně stroje a emoce, přestává křičet a vstupuje do svého dětství. Jeho dospívání bude brzy ponoukat jeho inteligenci a rozmnožovat jeho sny; žádáme, aby se urychlil jeho rozmach a aby se uspíšil příchod jeho mladosti. Potřebujeme Film, abychom vytvořili totální umění, k němuž všechna umění odevždycky směřovala. Dnes se „pohyblivý kruh“ estetiky konečně triumfálně uzavírá v totálním splynutí všech umění, kterému se říká Kinematograf. Naše doba syntetizovala božským elánem četné zkušenosti člověka. Dali jsme dohromady všechny stránky praktického a citového života. Oženili jsme Vědu s Uměním, chci říci objevy – a ne údaje vědy – s ideálem Umění, aplikujíce je vzájemně tak, abychom mohli zachytit a fixovat rytmy světla. To je film.“

James Lee Valentine 22
autor knih o osobnostním rozvoji
„Musíte pochopit, že to všechno vytváříte vy sami. Jakmile se všechny vaše myšlenky, naděje, stanoviska, emoce a pocity změní k dobrému nebo ke špatnému, váš život se změní úměrně s nimi. Vize, kterou oslavujete ve své mysli a ideál, který pozvednete ve svém srdci, jsou to, co vybudujete ve svém životě, to je to, čím se stanete.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Díky procesu duchovního rozvoje člověk nejenže pozná sebe sama, ale pozná i neviditelnou stranu okolního světa. Začíná odlišovat skutečnost od iluze, kterou dříve považoval za skutečnou. Člověk, když pociťuje svoji skutečnou duchovní podstatu, začíná o strachy, které mu vnutil Živočišný princip, přicházet. Začíná cítit svoji Duši a její svět, začíná chápat, že je-li sám průvodcem Vůle Duchovního principu, neexistují pro něj v materiálním světě v podstatě žádné překážky. Proto když člověk přebývá v takovém jasném, rozšířeném stavu vědomí, zbývá Živočišnému rozumu k tomu, aby zpět získal svoji původní moc nad danou Osobností, pouze „vyčkávat“, až Osobnost oslabí svoji duchovní kontrolu a poddá se emocím, lákadlům nějakých myšlenek, přání Živočišného principu. To je jednoduše zapotřebí chápat a nepodrobovat se jeho lstím. Co je ale v tomto procesu aktivity Živočišného rozumu během duchovního probouzení člověka hlavní, je to, že nachází-li se sám člověk na pozici Pozorovatele Duchovního principu, získává praktickou zkušenost a pochopení toho, proti čemu je Živočišný rozum bezmocný.“

Earl Nightingale foto
Earl Nightingale 4
americký motivační řečník 1921 – 1989
„Cokoliv, co zasadíme do svého podvědomí a zaléváme emocemi a tím, že se k tomu neustále vracíme, se jednoho dne stane skutečností.“

 T.I. foto
T.I. 8
1980
„Nedopusťte, aby vaše emoce překonali vaši inteligenci.“

Nikola Tesla foto
Nikola Tesla 25
vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 – 1943
„Nemyslím si, že existuje větší vzrušení než to, které inovátor zažívá když univtř cítí nějaký výtvor mysli, který povede k úspěchu… Díky těmto emocím muž zapomene na jídlo, spánek, přátele, lásku, všechno.“


Will Smith foto
Will Smith 8
1968
„Nedovolte, aby lidé, kteří pro vás dělají tak málo, řídili vaše pocity a emoce tak hodně.“

Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"Základní masou demonstrantů byli školáci a studenti, kulturní pracovníci, k nimž se postupně připojila i část dělníků a úředníků. Používaly se všechny možné formy působení na veřejnost – stávky, stávková pohotovost, setkání v divadlech, návštěvy závodů studenty a herci, velká shromáždění s řadou krátkých projevů a doplněných vystoupením herců a zpěváků a hudebních skupin, což vytvářelo zvláštní atmosféru jednoty, uspokojovalo mentalitu mládeže a zvyšovalo emoce, přitažlivost a bojovnost i odvahu. Zvlášť aktivní úlohu hráli studenti a profesoři pražských uměleckých škol, v nichž byly pěstovány opoziční nálady, nepřátelský vztah ke KSČ a SSM, elitářství a přezíravý postoj k pracujícímu člověku. To bylo i zdrojem jejich opoziční aktivity i vlivu na ostatní studenty. Přitom šlo většinou o děti umělců, které byly při velkém počtu uchazečů přednostně přijímány."“ s. 114

Martina Velikovská foto
Martina Velikovská 3
česká policistka a psycholožka
„Přátelství rehabilituje smysly, emoce i racionalitu, jež láska napadá.“

William Paul Young foto
William Paul Young 6
americký spisovatel 1955
„Emoce jsou barvami duše; jsou velkolepé a neuvěřitelné. Když je necítíš, svět se stává mdlým a bezbarvým.“


Marie Vágnerová 3
česká psycholožka a spisovatelka science 1946
„V empatickém poznávání se musí především účastnit emoce. Prostřednictvím vžívání se ve vlastním vědomí vybavují obdobné pocity, které prožívá druhý člověk. Vžívání se stává empatií teprve tehdy, když jsme schopni tento zážitek vědomě zpracovat a interpretovat.“

Eckhart Tolle foto
Eckhart Tolle 74
německý spisovatel 1948
„Ve zdravém organismu mají emoce velmi krátké trvání. Emoce je jako vlna na hladině vašeho Bytí.“

Eckhart Tolle foto
Eckhart Tolle 74
německý spisovatel 1948
„Slovo emoce pochází z latinského emovere, což znamená „vyrušit".“

Eckhart Tolle foto
Eckhart Tolle 74
německý spisovatel 1948
„Negativní emoce jsou příznakem toho, že se něčemu bráníte.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .