Citáty na téma emoce strana 2


Elizabeth Gilbert foto
Elizabeth Gilbert 3
americká spisovatelka 1969
„Neomlouvej se za pláč. Bez téhle emoce jsme jen roboti.“

Dale Carnegie foto
Dale Carnegie 14
americký spisovatel a přednášející 1888 – 1955
„Když jednáme s lidmi, uvědomme si, že nejednáme s logickými bytostmi. Jednáme s bytostmi plných emocí, bytostí plných předsudků a motivovaných pýchou a ješitností.“


„Je to neuvěřitelně silná osobnost. Je výjimečný například tím, že hudební emoce propojuje s hlubokým výkladem lidského života, u něj jsem pochopil, o čem vypráví Čajkovskij, ke kterému přistupoval s nesmírně hlubokým vhledem do ruské duše a citů. -- o Juozovi Domarkasovi“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Díky procesu duchovního rozvoje člověk nejenže pozná sebe sama, ale pozná i neviditelnou stranu okolního světa. Začíná odlišovat skutečnost od iluze, kterou dříve považoval za skutečnou. Člověk, když pociťuje svoji skutečnou duchovní podstatu, začíná o strachy, které mu vnutil Živočišný princip, přicházet. Začíná cítit svoji Duši a její svět, začíná chápat, že je-li sám průvodcem Vůle Duchovního principu, neexistují pro něj v materiálním světě v podstatě žádné překážky. Proto když člověk přebývá v takovém jasném, rozšířeném stavu vědomí, zbývá Živočišnému rozumu k tomu, aby zpět získal svoji původní moc nad danou Osobností, pouze „vyčkávat“, až Osobnost oslabí svoji duchovní kontrolu a poddá se emocím, lákadlům nějakých myšlenek, přání Živočišného principu. To je jednoduše zapotřebí chápat a nepodrobovat se jeho lstím. Co je ale v tomto procesu aktivity Živočišného rozumu během duchovního probouzení člověka hlavní, je to, že nachází-li se sám člověk na pozici Pozorovatele Duchovního principu, získává praktickou zkušenost a pochopení toho, proti čemu je Živočišný rozum bezmocný.“

George Orwell foto
George Orwell 61
anglický spisovatel a novinář 1903 – 1950
„Jedním z následků bezpečného a civilizovaného života je nesmírná přecitlivělost, takže na všechny primární emoce se pohlíží s určitým odporem. Velkorysost se nesnáší stejně jako mrzkost, vděčnost je nenáviděna stejně jako nevděčnost.“

Earl Nightingale foto
Earl Nightingale 4
americký motivační řečník 1921 – 1989
„Cokoliv, co zasadíme do svého podvědomí a zaléváme emocemi a tím, že se k tomu neustále vracíme, se jednoho dne stane skutečností.“

Karl Weick foto
Karl Weick 1
organizační psycholog 1936
„Emoce vedou k jednání, zatímco rozum k závěrům.“

 T.I. foto
T.I. 8
1980
„Nedopusťte, aby vaše emoce překonali vaši inteligenci.“


Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 46
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Emoce jsou nakažlivé.“

Karel Svoboda foto
Karel Svoboda 8
český hudební skladatel 1938 – 2007
„Hudba je jedinečný nástroj. Hudbou je možné vyjádřit jakýkoliv pocit nebo emoci. A hudba umí podpořit děj na jevišti nebo na plátně do nejmenšího detailu.“

Martina Velikovská foto
Martina Velikovská 3
česká policistka a psycholožka
„Přátelství rehabilituje smysly, emoce i racionalitu, jež láska napadá.“

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 46
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Emoce je ta věc, která vás unáší.“


„Existují dva jazyky - emocí a logiky. Použijte ten správný, abyste se domluvili.“

Jan Potměšil foto
Jan Potměšil 1
český herec 1966
„Když emocí je tolik, že nestačí slova, nastupuje poezie.“

Herbert Edward Read foto
Herbert Edward Read 15
anglický anarchista, básník a kritik literatury a umění 1893 – 1968
„Umění je činnost smyslů, činnost živelná jako primární emoce lásky, hněvu nebo strachu.“

„Lidské bytosti jsou poháněni emocemi, nikoliv rozumem.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .