Citáty na téma epocha


Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Je to ale smutná epocha, když je snadnější rozbít atom, než zničit předsudky.“

Jan Werich foto
Jan Werich 158
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„... epochy a staletí jsou ony mžiky na jevišti, kdy vlastní ucho se diví, co vlastní huba povídá...“


Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Velké epochy našeho života leží tam, kde získáme odvahu překřtít své zlo na to nejlepší, co máme.“

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Epocha vesmírných letů nepřeje tajemství. Kosmonautika mířící ke Slunci a hvězdám sonduje pro nás i v propastech minulosti.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Hrdinská epocha je doba, kdy příležitostí stát se hrdinou je bohužel dost.“

Ladislav Horák 1
český akordionista 1966
„...za jakékoli epochy skladatelé skládali pro stávající soubory. Když kolem Mozarta projela paní se skleněnou harmonikou, napsal jí koncerty. A stejné je to i teď. Pokud někdo ví, že hraji s violoncellem, nebo s bicími nástroji, nebo s paní Soňou Červenou, napíše skladbu přímo pro toto obsazení, protože ví, že se bude provozovat a že se dostane k posluchačům.“

Alfred North Whitehead foto
Alfred North Whitehead 16
anglický matematik a filozof 1861 – 1947
„Nepůjdu tak daleko, abych řekl, že zabývat se historií myšlení bez důkladného studia matematických idejí jednotlivých epoch je jako vynechat Hamleta ze hry, která je podle něho nazvána. To by bylo přespříliš. Ale jistě by bylo analogické vynechat postavu Ofélie. Takové přirovnání je obzvláště přesné, vždyť Ofélie je pro hru dosti podstatná, je půvabná – a poněkud bláznivá. Řekněme, že posedlost matematikou je posvátným šílenstvím lidského ducha, útočištěm před naléhavými požadavky každodenního dění.“

Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Epochy tvoří archeologové.“


„V oblékání dneška do historických kostýmů je riziko povrchnosti, ale má jednu výhodu: ve víru neuchopitelných přítomných dějů lze se opřít o epochy v čase již uzavřené, z odstupu nahlížené a vyhodnocené.“

František Trávníček 8
český československý politik, akademik, esejista, lexikog... 1888 – 1961
„Všechno to, co vykonal pro osvobození obou našich národů ze jha kořistnického kapitalistického řádu, pro udržení a upevnění řádu lidově demokratického, pro jeho rychlý a úspěšný přechod k řádu socialistickému a tím k nové epoše v našem národním a státním vývoji, je výsledek Gottwaldova geniálního ducha, jeho geniálních myšlenek, které nabyly tvůrčí mohutnosti, když byly vtěleny do jazyka.“

Pio z Pietrelciny foto
Pio z Pietrelciny 4
italský světec, kněz a mystik 1887 – 1968
„Žijeme v epoše zhroucení. Křesťanství zastaralo a Bůh to dopouští, aby potrestal národy.“

Pio z Pietrelciny foto
Pio z Pietrelciny 4
italský světec, kněz a mystik 1887 – 1968
„Je to epocha zničení všech hodnot. (1961; in: Světlo 39/2000, str. 15) “


Leo Baeck foto
Leo Baeck 1
rabín, učenec a vůdce Progressive Judaismus 1873 – 1956
„Byla to naše víra, že německý a židovský duch se mohou na německé půdě sejít a svým sňatkem se stát požehnáním. Byla to iluze - epocha židů v Německu je jednou provždy pryč.“

Jiří Franěk foto
Jiří Franěk 3
český novinář 1944 – 2011
„Každá nová epocha potřebuje nový výklad dějin a nějaký nový, strhující slogan. Dějiny nebyly, uzákoníme nové.“

Ludwig Mies van der Rohe foto
Ludwig Mies van der Rohe 3
německý architekt 1886 – 1969
„Architektura je vůle určité epochy přenesená do prostoru.“

James Clavell foto
James Clavell 23
americký romanopisec 1924 – 1994
„Nová epocha si žádá přehodnocení pojmu cti.“ Šógun

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .