Citáty na téma etika


Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 57
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 – 1965
„Je to, jako by Descartes svým výrokem, že zvířata jsou jen stroje, omámil celou evropskou civilizaci. Jako hospodyně, která má zameteno, hledí aby byly dveře zavřené a žádný pes nevběhl a neznečistil její dílo, přesně tak dozírají evropští myslitelé nad tím, aby v etice nepobíhalo žádné zvíře.“

Nicholas Winton foto
Nicholas Winton 13
britský makléř, který zachránil 669 židovských dětí během... 1909 – 2015
„Jestliže věříte v Boha, tak nerozumím, proč by měl být rozdíl věřit jako katolík, žid nebo muslim. Základ všech náboženství: dobro, etika, nezabíjet a starat se o své rodiče - je stejný. Myslím, že lidi by měli míň dbát o to, co je v náboženství rozděluje, ale víc o etiku. “


Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 57
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 – 1965
„Etika je činnost směřující k vnitřní dokonalosti lidské osobnosti.“

Thomas Alva Edison foto
Thomas Alva Edison 29
americký vynálezce a podnikatel 1847 – 1931
„Nenásilí vede k nejvyšší etice, jež je cílem veškeré evoluce. Dokud nepřestáváme ubližovat všem ostatním živým bytostem, jsme stále divoši.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Nepotřebujeme mravnosti a náboženství abstraktně, v soustavách a v knihách, ale v životě, v hospodaření a v politice. Etika není pro psací stůl, náboženství není pro kostel.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pán-bůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů.“

 Papež František foto
Papež František 14
266. papež římskokatolické církve 1936
„K řešení situace tak složité jako ta, které čelí nynější svět, však nestačí, že každý bude lepší. Jednotlivci mohou ztratit schopnost a svobodu přemáhat logiku účelového rozumu a podlehnout konzumismu bez etiky a bez sociálního a ekologického cítění.“

Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 57
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 – 1965
„Etika, která je formulována na principu účelovosti, je vždy relativní.“


Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 57
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 – 1965
„Etika se musí vypořádat s třemi protivníky, s bezmyšlenkovostí, s egoistickou sebezáchovou a se společností.“

Václav Klaus foto
Václav Klaus 71
politik, bývalý prezident České republiky 1941
„Ve chvíli, kdy tato kniha bude v tisku, se pravděpodobně zúčastním v Monte Carlu mezinárodního fóra na téma business ethics: Co může stát dělat proti korupci. Nejprve jsem váhal, jestli mám na tuto konferenci jet, protože si dovedu živě představit, jaké zploštělé, trivializované, povrchní, ofrněné, nafoukané, arogantní postoje tam budou od údajných odborníků na etiku zaznívat, zejména vůči ekonomikám postkomunistických zemí a ekonomikám třetího světa. Nicméně manželka mi docela správně říkala, prosím tě, jeď tam, protože je potřeba, aby to tam také někdo vysvětloval jiným způsobem.“

Mirek Topolánek foto
Mirek Topolánek 21
český člen českého Parlamentu (2006–2010), premiér ČR, se... 1956
„Tato Sněmovna se chová příšerně… Ve Sněmovně je bordel, jednotliví poslanci vykřikují z lavice. Vy mě budete tady školit z morálky a z etiky? (…) To, co jsem ukázal, znamená „Kalousku, jsi jednička!“Při odpovědi na interpelaci poslankyně Vlasty Bohdalové ohledně gesta (zvednutého prostředníku), které ukázal opozičním poslancům během schůze Sněmovny 2. 2. 2007; 11. schůze Poslanecké sněmovny 8. 2. 2007,“ http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/011schuz/s011197.htm psp.cz

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.
„Kdyby několik prostých mužů v jedné generaci vymyslelo tak silnou a přitažlivou osobnost s tak vysokou etikou a natolik podněcující představu o lidském bratrství, byl by to mnohem neuvěřitelnější zázrak než všechny ty, které jsou zaznamenány v evangeliích. -- Will Durant“


„Etika rybolovu je soustředěna v průhlednosti vlasce.“

Josef Zvěřina foto
Josef Zvěřina 1
český profesor, teolog, vysokoškolský pedagog a římskokat... 1913 – 1990
„Vnesl do etiky národa i do toho, co nazýváme kulturní člověk, složku náboženskou.o Masarykovi“

Philippus Aureolus Theophrastu Paracelsus foto
Philippus Aureolus Theophrastu Paracelsus 9
švýcarský lékař a alchymista 1493 – 1541
„Medicína stojí na čtyřech pilířích: filozofii, astronomii, alchymii a etice.“

Miloslava Vostrá 1
česká členka českého Parlamentu (2002–2006), členka české... 1965
„Je zakladatelem Československé republiky a některé z jeho zásad, jako jsou úcta k historii, politická kultura a etika chování, hrdost na stát, ve kterém žijeme, by měly patřit i mezi dnešní zásady.“ o Masarykovi

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .