Citáty na téma fanatismus


Adolf Hitler foto
Adolf Hitler 49
nacistický diktátor, německý politik 1889 – 1945
„Tuto válku vyhrajeme, protože bojujeme za ideu a ne za židovský kapitalismus, který žene vojáky našich nepřátel. Nebezpečné je jenom Rusko, protože bojuje za svůj světový názor se stejným fanatismem jako my. Ale dobro zvítězí, nic jiného neexistuje!“

Jan Werich foto
Jan Werich 158
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Fanatismus je určitý nedostatek statečnosti. On je to strach přijímat svět v jeho složitosti. Fanatismus je cesta k zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje.“


 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Politika je bezmocná proti fanatismu. jedinou zbraní proti tomuto netvoru je rozum. jediný způsob, jak zabránit lidem upadnout do absurdnosti a zloby, je poučit je.“

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 46
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Fanatismus je vždy příznakem potlačené pochybnosti.“

 Josef II. foto
Josef II. 9
císař 1741 – 1790
„Říše, kterou spravuji, musí být spravována podle mých zásad; předsudky, fanatismus, stranictví a otroctví ducha musí být potlačeny a každý poddaný musí být dosazen k požívání občanských svobod.“ v dopise hraběti Colloredovi, salcburskému arcibiskupovi

George Santayana foto
George Santayana 25
20. století španělsko-americký filozof zabývající se prag... 1863 – 1952
„Fanatismus spočívá v tom, že člověk zdvojnásobí své úsilí když zapomněl svůj cíl.“ The life of reason I.

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Žena pojímá celkem politiku stejně konkrétně jako věci života; muž pokud nevytlouká z politiky přímo zisk, je s to pojímat ji s dogmatickým fanatismem jako nějakou teologickou otázku.“

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Nebezpečný může být každý myšlenkový směr, spojený s fanatizmem.“


Henri Fréderic Amiel foto
Henri Fréderic Amiel 22
švýcarský filozof 1821 – 1881
„Víra, která není než dětskou pověrou, která nikdy nepoznala pochybnosti, která neuznává vědu, která nectí, nechápe a nestrpí odchylné přesvědčení, to je víra hlouposti a nenávisti, matka všech fanatismů.“

William Wilberforce foto
William Wilberforce 16
anglický politik 1759 – 1833
„Obviňují mne z fanatismu. Jestli je fanatismus živě si uvědomovat utrpení mých bližních, pak jsem jeden z nejnevyléčitelnějších fanatiků, kterému kdy bylo dovoleno být na svobodě.“

Rafael Martínez Nadal foto
Rafael Martínez Nadal 1
americký politik 1877 – 1941
„Z pozdního střetu křesťanského stoicismu s islámem se zrodí nejvýraznější tendence zbožného ducha Španělska - mysticismus a fanatismus.“

Ondrej Kovaľ 1
slovenský herec 1979
„Obchod na korze není zrovna ideální dílo pro heroický odkaz. Jsme zde svědky fanatismu bez vlastního názoru. Je přirozené zapadnout a patřit někam, pokud již je třeba rozhodnout se. Tehdy člověk přestane poslouchat sebe, instinkt a připojí se ke stádu. Tonda Brtko poslouchal sebe, své svědomí a ocitl se sám. Jen my víme, když sledujeme jeho příběh, že se rozhodl správně. A to je odkaz ...“


Parvíz Mušaraf foto
Parvíz Mušaraf 1
10. pákistánský prezident 1943
„Islám učí toleranci ne nenávisti, univerzálnímu bratrství, a nikoliv nepřátelství, míru a ne násilí, pokroku, a ne fanatismu.“

John Dalberg Acton foto
John Dalberg Acton 4
britský politik 1834 – 1902
„Fanatismus v náboženství je spojení vášní, jež náboženství odsuzuje, s články víry, jež vyznává.

Květoslav Minařík 30
český jogín 1908 – 1974
„Věda a rozum se mohou stejně opírat o fantastická přesvědčení jako nějaké spiritistické blouznění. Stroje mohou být prostředkem, jímž lze ověřit fanatismus nebo pravdu podle vnitřního pochopení toho kterého jedince.“ Přímá stezka

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .